Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Najefikasnije Rješenje Za Izlaz Iz Svjetske Ekonomske Krize

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
tren

U brzinu kojom su kriminalci financija i ekonomije uništili svjetsko gospodarstvo je doista teško povjerovati.
No krivci za globalnu financijsku krizu su ovog puta točno identificirani.

Sve su zemlje u dugovima prema bankama i drugim državama koje su kupile njihove dužničke obveznice.
Obrazloženje uz koje su izdavane i prodavane državne vrijednosnice je bilo obećanje da će u nekoj nedefiniranoj budućnosti doći do velikog gospodarskog rasta kojim će se otplatiti ne samo dugovi već i kamate.

 

Međutim, na svjetskom nivou usvojene političke i gospodarske smjernice ne mogu dovesti do obećanih rezultata iz dva sasvim jednostavna razloga.
Logika nalaže da nije moguće beskonačno rasti u ograničenom prostoru.
Matematika nalaže da uz potpuno neobrazloženu i nerazjašnjenu nadu u gospodarski oporavak nije moguće promijeniti smjer u pozitivan znak rasta, toliko velik da bi se njime mogli otplatiti i dugovi i kamate na dugove u sustavu u kojem se novac, sam po sebi izdaje kao dug, u sustavu u kojem se u opticaj uvijek izdaje samo novac-glavnica, odnosno monetarni sustav u kojem uvijek nedostaje novac-kamata.

Uz to treba dodati da sada, u isto vrijeme kad se o svjetskoj ekonomskoj krizi počelo govoriti kao o sustavnoj krizi, donešene mjere nisu usmjerene kao što bi to logika nalagala, prema promjenama sustava, već prema onom što se do sada uvijek i radilo, istom onom što je samu krizu i izazvalo.

Poznata je i opće prihvaćena činjenica da su ovisnici prve pristaše droge.
No, činjenica je da to sada donosi i nesagledive posljedice za sve one koji s drogama ne žele imati nikakvog posla, za sve one koji se žele držati daleko od tih opojnih sredstava.

Naravno, zbog ovisnosti, narkomani žrtvuju sve što mogu žrtvovati. Život i budućnost ljudi koji trenutno živi na Zemlji i onih koji dolaze poslije nas.
U njihovu osobnu korist i treba li to naglašavati, na štetu svih ostalih.

Nada u gospodarski oporavak u momentima u kojima je privatizirana ekonomija u dubokoj krizi; rezanje plaća, ukidanje usluga, nezaposlenost i socijalna kriza do kojih nas je doveo sustav; te zahvaljujući rezovima koje globalne nadnacionalne institucije nameću državama sprječavajući ih na taj način olakšati dužničku krizu koju proizvodi sustav sam po sebi; skroz liči na nadanje da će Marko krenuvši automobilom iz Dubrovnika, dok brzina pada i u spremniku je kod Splita preostalo još samo nekoliko kapljica goriva, a benzinske pumpe su ili zatvorene zbog štrajka ili mu prodavači neće prodati niti litru benzina jer u džepu nema pet para da bi ga kupio; stići na odredište u Umag.

Nada, čin vjere koji više priliči hodočašću nego upravo usvojenoj svjetskoj gospodarskoj politici u trenucima dok zbog kockanja na financijskim tržištima svakih 5 sekundi jedno dijete umre od gladi, 47.000 ljudi svakog dana iako je svjetska agrikultura na postojećem nivou razvoja sposobna prehraniti bez ikakvog problema 12 milijardi ljudi. Smrt ovdje nije nesretan slučaj ili posljedica okolnosti, radi se o čistom ubojstvu, prava katastrofa. Svjetski financijski poredak je okrutni ubojica, glad, žeđ, epidemije, zagađivanja, nestašice... apsurdno ubijanje bez ikakve potrebe. Novi svjetski poredak i stara bankarska dinastija, u pogledu borbe protiv gladi i siromaštva, poraz je apsolutan, u pogledu naoružavanja, svaka nova godina je nova pobjeda u dugom nizu.

Sve države tonu u dugovima, trezori banaka su prepuni obveznica čija isplata zbog logike ili matematike, kao što je u gornjim redovima napomenuto, neće biti ispoštovana. Svi svima duguju bez ikakve nade da se išta može dobiti zauzvrat.

Štoviše, a to i je ono najvažnije, građani svih država, danas ovih - sutra onih, pate i pretrpjet će sve veći i veći gubitak zbog svjetske gospodarske krize i poduzetih mjera za njeno ublažavanje.

I u ekonomskom, i u političkom i u socijalnom pogledu idemo prema katastrofi nesagledivih razmjera.

Sve zbog toga da bi spasili ovaj sustav. Totem katastrofe koji nam je nametnut i kojeg smo prisiljeni braniti do posljednje kapi krvi posljednjeg preostalog čovjeka istovremeno bacajući u okove ropstva naše živote, živote naše djece i unučadi.

Izlaz postoji, napuštanje trulog sustava.

Suvereni stečajevi su u svakom slučaju iza ugla, neizbježni.

Zemlja koja prva zaniječe svoja dugovanja će povući šah-mat potez gospodarima svijeta koji u stvarnosti, u potpunosti ovise ni o čemu drugom nego samo o dobroj volji zaduženih da nastave isplaćivati svoja navodna dugovanja.

Dužnički trik, jer naravno, radi se samo o triku, u stvari funkcionira samo do onda dok postoji neko tko još uvijek nastavlja plaćati kamate po cijenu srozavanja životnih uvjeta. Jednom kad se kaže "dosta", kreditorima u ruci ostaje samo šibica. Sva aktiva koju sada označavaju u svojim financijskim knjigama, odnosno krediti čiju isplatu zahtjevaju od nas, momentalno postaje pasiva koju je nemoguće povratiti. Kriminalcima koji su nam sisali krv od kad smo živi - odgovarajući kriminalni tretman.

Nova valuta koju ćemo nakon toga upotrebljavati, naša, a ne njihova, bit će vrlo brzo prihvaćena od sviju, valuta koja nam pruža bolju budućnost, budućnost koje sada nema.
Suočeni s neizbježnom katastrofom, nepotrebnim gubitkom svega što u životu vrijedi, nije li ovo najlogičnije, najjednostavnije i najefikasnije spasonosno rješenje?

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4932 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts