Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Michael Moore Zapalio Veneciju Filmom Kapitalizam, Ljubavna Priča

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Kako bolje obilježiti vremena u kojima živimo nego filmom "Capitalism, A Love Story"?

 

Michael Moore je osvojio Veneciju svojim novim ostvarenjem s tematikom o crnoj sezoni kapitalizma čiju nam pravu prirodu kao redatelj otkriva u ovom dvosatnom dokumentarnom filmu: To je samo pljačka!


Michael Moore je sretan.
Na filmskom festivalu u Veneciji, njegov dokumentarni film "Kapitalizam: Ljubavna Priča" je pozdravljen na prvoj projekciji eksplozivnim završnim pljeskom, a oni koji su prisustvovali drugoj projekciji su učestvovali u standing ovation-u.
Ovaj Michael-ov dokumentarni film opisuje kako je Amerika podijeljena na dva dijela, prvi dio od 1% koji iskorištava drugi dio od 99% kroz banke, odbore direktora i zdravstvena osiguranja.
Upravo zastrašuju police osiguranja koje poduzeća sklapaju na živote svojih zaposlenika, ako oni umru, tvrtke zarađuju profit.

Dokumentarac počinje nizom prizora pravih tradicionalnih pljački, ali ostatak filma pokazuje upravo suprotno, kako banke pljačkaju narod dok u pozadini odjekuje punk vokal Iggy Pop.  


"U Americi, ako ste siromašni, onda budete kažnjeni", kaže Michael.

"Kod nas su dugovi zbog zdravstvenih razloga vodeći uzrok osobnih stečaja, to je zločin," nastavio je.

Film pokazuje kako jedan posto populacije Sjedinjenih Američkih Država upravlja sa preko 90 posto bogatstva zemlje.
Ovaj dokumentarni film, "Kapitalizam: Ljubavna Priča" blati sve ono za što Moore smatra da je sramota: Spašavanje Wall Streeta sa početnih 700 milijardi dolara.
Njegov zaključak je da je kapitalizam propao i da se mora prevladati kako bi ga zamijenili ne  socijalizmom, već istinskom demokracijom.
Wall Street je zemlja kockara, Italija ima svog Berlusconija koji manipulira medije, američko je gospodarstvo pred kolapsom kao kula od karata sa razarajućom nezaposlenošću.

"Pokušajte riješiti problem Berlusconi i to u žurbi jer dajete loš dojam, vi Talijani."
Na premijeri svog novog filma "Capitalism: A Love Story" u Veneciji, Michael Moore trese glavom i  želi postaviti pitanja o Italiji i njenom premijeru ubrzo nakon što je pristao potpisati žalbu-peticiju novina "Republike".
"Ono što ja ne razumijem je tko su ljudi koji su glasali za njega i njegovu stranku, zašto ih kada sam u Italiji nikada ne sretnem"?
"Zašto oni glasuju za njega?
To je sramota za Italiju i znam o čemu pričam, jer smo i mi u Americi učinili stvari zbog kojih nam je neugodno".
Michael Moore je priznao da je slabo pratio posljednja događanja u Italiji, ali zna da je u toj zemlji jedinstvena situacija jer je na vlasti osoba (jasno je da se ovo odnosi na Berlusconija) s malim poštovanjem prema medijima, što je ironično s obzirom da posjeduje gotovo sve od njih i potpuno je jasno da ih je kupio kako bi u javnost izlazile jedino službene verzije".

Koji oblik će dobiti i kojim putem će krenuti nova revolucija, upitali su ga novinari?
"Ne znam, teško je reći koja će biti kapljica koja će preliti čašu. Demokracija nije pasivan pokret, u njoj se mora sudjelovati".

Novinare je zanimalo i je li Michael Moore imao problema u izradi ovog filma?
"Ne, moram reći istinu, bojao sam se da će me policija zaustaviti ispred palače New York Stock Exchange (Burze u New York-u), ali su me umjesto toga pustili da radim. Ti policajci su izgubili milijarde dolara od njihovih mirovina s Wall Street-om, pa su onda tiho podržavali ono što sam činio".

"Radim ovakve filmove već 20 godina.
Ja sam ljudsko biće i umoran sam, pogotovo zbog toga što ne primjećujem neposredne pozitivne rezultate.
Ljudi se moraju probuditi, moraju ustati i početi sudjelovati masivno", završio je Moore. 
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4347 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts