Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Lokalne Valute: Vodimo Ljubav I Poslove, A Ne Dugove

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Stipe
User Rating: / 1
PoorBest 

"Ovakvu financijsku katastrofu ni ja, koji slovim za najvećeg katastrofičara u Saboru, nisam mogao predvidjeti", izjavio je Damir Kajin prošle godine na raspravi o rebalansu proračuna Vlade Republike Hrvatske. Da su Kajin i ekipa malo više pažnje šezdesetih godina poklanjali onome što su Yoko Ono i John Lennon držali iznad kreveta, umjesto onome što su držali ispod kreveta, danas vjerojatno ne bi svi zaduženi ko Grčka plesali po rubu provalije. "Vodimo ljubav, a ne dug"! Marko Perković Thompson bi danas osvajao cijeli Balkan hitom "All we are saying je pustimo banke da propadnu"...

 

Vrag bi ga znao zašto u Zagrebu, Beogradu ili Sarajevu, još uvijek ne postoji društveno-ekonomski krug povezan s lokalnom valutom. U svijetu su pokrenuti i već poprilično razvijeni mnogi lokalni monetarni sustavi koji pružaju odlične rezultate. Švicarski "WIR", njemački "Regiogeld", američki "Ithaca Hours", primjeri su pozitivnih ekonomskih iskustava kojih se ne treba plašiti, štoviše, na takve primjere se treba ugledati, prilagoditi ih ovdašnjim uvjetima i onda naravno implementirati.

Lokalne valute služe da bi se novac usmjeravao u džepove građana umjesto u džepove bankara. Kroz njih se podstiče kupovina robe od lokalnih proizvođača, obrtnika i trgovaca, kao i korišćenje usluga domaćih ponuđača. Postoje slučajevi u kojima su sami gradonačelnici bili ti koji su inicirali izdavanje lokalnih valuta potrošivih za plaćanje komunalnih i socijalnih usluga, smanjujući tako ovisnost javne potrošnje o zaduživanju u eurima ili dolarima.

Funkcioniranje sustava lokalnih, komplementarnih i alternativnih valuta na nacionalnim teritorijima dovodi do rađanja kooperativnih ponašanja i izgradnje zdravih odnosa, te pomaže ljudima u buđenju svijesti i podizanju svjesnosti, kao i u aktivnom sudjelovanju u kreiranju gradskih politika.

Kako netko može razumjeti sve ostalo, ako ne razumije što je novac?

Europa se raspada, javni dug Sjedinjenih Američkih Država je jučer prešišao nevjerojatnih 15 trilijuna dolara!

 

 

Pišem ovaj članak u nadi da ću uskoro, što prije, nekakav informativni ured za distribuciju alternativne valute Crom koju će sve više nas usvajati, vidjeti i u mom Zadru.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3310 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts