Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Kako Održati Zdravu Razinu Ludila

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Agenti britanske obavještajne službe MI5 su otkrili da su se muslimanski doktori obučeni u nekim od vodećih britanskih bolnica vratili u svoje zemlje da bi kirurškim zahvatima sise punili eksplozivnim implantatima. Samoubojicama ženskog spola koje je regrutovala Al-CIAda su tehnikama sličnim onima za podizanje dojki umetnuti eksplozivi u tijela. Bombastične orgije zagarantirane!

U istrazi o ratu u Iraku, Clare Short tvrdi da je Tony Blair lagao svom kabinetu i doveo u zabludu parlament.

Priroda se kao za inat svima pobrinula da ova zima bude jedna od najoštrijih u posljednjim desetljećima. Da li britanska vlada kuje urotu protiv suđenja u aferi globalnog zagrijavanja, takozvanog "Climategate" skandala?

 


Iz Sjedinjenih Američkih Država stižu vijesti da su Federalne Rezerve u programu spašavanja propalih financijskih institucija bankama dale pristup sredstvima  u iznosu od 23,7 triliona dolara, a ne 700 milijardi.U najnovijem izvješću, Vatikanska Banka je svrstana na sam vrh ljestvice najvećih svjetskih praonica novca.

Hrvati su u šoku. Kroz aferu "Sanader" su saznali da su zadnje godine živjeli u iluziji. Tko zna kako će reagirati kad otkriju tajnu zakopanu samo par metara dalje, nastanak same države iz kojeg su se izrodili ovakvi junaci?

Svi su ljudi vanzemaljci koji su došli na zemlju iz svemira, tvrdi vodeći britanski znanstvenik Chandra Wickramasinghe. Kao astrobiolog, ova profesorica navodi da je prvo sjeme života posađeno na našem planetu prije nekih 3800 miliona godina.

 

 

 

Evo nekih savjeta koji vam mogu pomoći da održite zdravu razinu ludila:

- Pauzu za ručak napravite u svom parkiranom autu, stavite na oči sunčane naočale i uperite sušilo za kosu u automobile u prolazu. Promatrajte da li će se promet usporiti.

- Razgovarajte preko interfona sami sa sobom, nemojte mijenjati vaš glas.

- Svaki put kad netko traži od vas da učinite nešto, pitajte ga ako uz to želi i pržene krumpiriće.

- Punite aparat za kavu 4 tjedna kavom bez kofeina. Tada kad se svatko odvikao ovisnosti o kofeinu, počnite puniti aparat espressom.


- Na odreske svih vaših upotrebljenih čekova u svrhu podsjetnika napišite "Za marihuanu".

- Rađe preskočite hodnik nego da njime hodate brojeći poglede koji su vam upućeni.

- Ozbiljnog pogleda naručujte dijetalnu vodu svaki put kad izađete vani nešto pojesti. 

- U restoranima brze hrane svaki put ispred narudžbe dodajte "brzo".

- Pjevajte sami u operi na sav glas.

- Pošaljite e-mail svim kolegama na radnom mjestu: "Ako me netko treba, biti ću u zahodu."

- Ofarbajte vaše cipele flourescentnom bojom i recite ljudima da ih od tada nikad više niste izgubili.

- U poduzeću u kojem ste zaposleni, za vašim radnim stolom umočite prste u tekući sapun. Pozovite i ostale da se pridruže.

- Sedam dana unaprijed recite prijateljima da ne možete prisustvovati njihovoj zabavi jer imate glavobolju.

- Kad uzimate novac iz bankomata, vičite "Pobijedio sam"!

- Postavite stolicu ispred pisača. Sjedite tako cijeli dan, a ljudima obrazložite da čekate vaš dokument.

- Završavajte sve vaše rečenice sa: "U skladu s proročanstvom".

- Pitajte ljude kojeg su spola. Nakon odgovora se počnite histerično smijati.

- Odite na recital poezije i upitajte zašto se stihovi ne rimuju.

- Nazovite 112 i pitajte da li je to broj hitne pomoći.

- Odgovorajte na sve što drugi kažu sa: "To je ono što vi mislite".

- Podesite monitor računala tako da osvijetli cijelo radno područje. Inzistirajte da vam se tako sviđa.

- Postavite mrežu protiv komaraca oko svog radnog mjesta.

- Recite svom šefu: "Ne gnjave me glasovi u mojoj glavi već oni u tvojoj".

- Prilikom izlaska iz zoološkog vrta počnite trčati prema parkiralištu i urličite: "Spašavajte se, životinje su pobjegle"!

- Za vrijeme večere recite svojoj djeci da zbog ekonomske krize jedno od njih morate poslati u dom za napuštenu djecu.

 

 

 

I konačni način da održite zdravu razinu ludila:

- U apoteci kupite kutiju prezervativa i upitajte gdje je garderoba.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3155 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts