Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Kako Je Umro Mit O Ekonomskom Opravdanju Za Produktivnost

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Od produktivnosti nema zarade. Produktivni rad? Bolje na njega zaboraviti, od "biti produktivan" nema novaca, produktivnost stvara samo dugove. Lova se danas može dignuti još jedino na slavlju iznad raspadajućih lešina nekadašnjih država. Dobro razmislite o tome, o sektoru gospodarstva poznatijem kao bankarska industrija, jedinom koji u ovim trenucima profitira na štetu svih ostalih.

 

Je li glupo građanstvo najveći cilj financijske elite? Hitler je jednom rekao: "Velika je sreća za lidere što narod ne razmišlja". Obrazovani stanovnici poznaju svoja prava, razumiju probleme i poduzimaju akcije kad ne odobravaju ono što se događa; sudeći po nevjerovatnoj količini podataka dostupnih na ovu temu, čini se da svjetska vladajuća elita želi upravo suprotno: bolesnu, uplašenu, zbunjenu i pasivnu globalnu populaciju.Da je novac korijen sveg zla, do sada je shvatio i najveći degenerik koji diše kisik ove planete, to ne skrivaju ni najugledniji edukacijski centri i izvori informacija.
Koji je onda korijen novca?
Koji je onda korijen novca, e to je već sasvim drugo pitanje, zbog njega će vam sav onaj ugledan, pristojan i kulturan svijet bez pardona jebati sve po spisku jer se pod čvrsto zatvorenim poklopcem Pandorine kutije nalazi najskrivenija tajna najveće moći koja se može zamisliti.

Svima je poznato da ljudi idu na posao kako bi dobili novac za kupnju stvari. Stvari koje kupuju plaćaju novcem kojeg su zaradili proizvodeći stvari koje drugi ljudi kupuju. I ništa tu ne bi bilo neobično da nas nije zadesio sitni problemčić, svjetski gospodarski kolaps - globalni bankrot.

Seigniorage, danak feudnom gospodaru, ili emisiona dobit je najveća i najskrivenija od svih velikih moći koje su ikada postojale u povijesti ljudske civilizacije, njome onaj tko kroz monopolski režim izdaje novac i zakonskom prisilom obvezuje na njegovo prihvaćanje, odlučuje o životu i smrti nesvjesnih nacija i naroda koji se tom valutom koriste.

"Ako je novac korijen sveg zla, koji je onda korijen novca", pretvorilo je sve slobodno u okupirano, sve dobro u zlo, sve logično u nelogično, sve jednostavno u komplicirano, sve shvatljivo u neshvatljivo.

 

 

 

Novcem se lukave lopuže služe na štetu naivnih poštenjaka.
Novac ima svrhu samo ako iza njega stoje proizvodi koje su radom stvorili ljudi.
Novac je sredstvo razmjene koje ne može postojati ukoliko ne postoje proizvedena roba i ljudi sposobni da je proizvode.
Kroz novac ljudi trguju svojim robama, proizvodima i uslugama.
Novac je sredstvo razmjene čijeg vlasništva se dokopalo nekoliko privatnih bankarskih obitelji.
Novac je postao predmet razmjene, ali novac nije predmet razmjene, novac je sredstvo razmjene - ono što omogućuje razmjenu predmeta razmjene.
Mreža bankarskih oligarha izdaje društvu sredstvo za razmjenu stvoreno iz ničega i bez ikakve materijalne podloge u obliku zaduženja prema njima, i na taj dug naplaćuje kamate.
Ovi financijski teroristi dobro znaju da je konstantno pljačkanje ljudima onog najdragocjenijeg što posjeduju, njihovog životnog vijeka; moguće samo ako uspiju fizički, duhovno i mentalno porobiti cijelo čovječanstvo.

Ne postoji alternativa oduzimanju bankama njihove sadašnje povlastice, stvaranja javnog novca.
Novac mora biti demokratiziran za dobrobit cijele žive i nežive prirode, ovaj planet moramo osloboditi od monetarne okupacije.

Kad je sila standard, onda se ubojice bogate krađom, na kraju društvo nestaje u širenju razaranja i klanja.
Želiš li saznati kada stiže taj veliki dan? Prati novac!
Novac je barometar vrijednosti neke društvene zajednice.
Kada primjetiš da se umjesto slobodnom voljom počne trgovati uz uporabu prisile; kad vidiš da je za proizvodnju potrebno ishodovati dozvolu od ljudi koji ništa ne proizvode; kad uvidiš da novac ne teče prema onima koji nude proizvode nego prema onima koji daju usluge pogodnima; kada uvidiš da se ljudi više bogate lizanjem i uvlačenjem nego radom, te da zakoni ne štite tebe od njih, već njih od tebe; kad primjetiš da se korupcija nagrađuje i da je poštenje postalo samožrtvovanje; onda znaj da je tvoje društvo osuđeno na smrt.

Sve dok ne otkrijemo da novac može biti korijen svakog dobra, plaćat ćemo račun za vlastito uništenje.
Kad novac prestane biti alat pomoću kojeg ljudi posluju jedni s drugima, onda ljudi postaju alati drugih ljudi.
Krv, bičevi, pištolji, bombe i zatvori, ili novac. Odlučimo se, drugog izbora trenutno nema, a vrijeme istječe.

Sve dok pravo na izdavanje novca i u teoriji i u praksi ne vratimo onome kome treba pripadati, suverenom narodu, ostat ćemo porobljeno društvo kojim će se hraniti financijska elita.
Suvereni narod nema potrebe za posuđivanjem novca, novca ima u izobilju jednostavno samo zbog činjenice što postoji suvereni narod.
Djelomična bankarska rezerva ne mora postojati, ona predstavlja krivotvorenje novca kojim se uzurpira pravo suverenog naroda, nju treba iskorijeniti.

 

The City of London je mala, slabo poznata, kvadratnu milju široka suverena država u vlasništvu Rothschild-a, unutar onog većeg grada kojeg svi poznajemo kao engleski London.
Onima koji smatraju da je opasnost od globalnog fašizma kroz financijsku diktaturu pretjerivanje, preporučuje se pregledavanje najnovijeg broja časopisa 'The Economist', alata financijske oligarhije.
"Očekuju nas stagnacija, bankrot ili inflacija, jedini izlaz je rast produktivnosti".

U posebnom izvješću o dugu pod naslovom "U Rupi", 'The Economist' opisuje dva fašistička alternativna rješenja za svjetski financijski kolaps.
Dani Rodrik, ekonomist s Harvarda, navodi se u ovom izvješću, spominje trilemu u kojoj države nastoje uspjeti u tri namjere; duboka ekonomska integracija s ostatkom svijeta, nacionalni suverenitet i demokratska politika; ali mogu ostvariti samo dva od ta tri cilja.
Birači će se prepušteni sami sebi oduprijeti žrtvovanju potrebnom da bi se ostalo konkurentnim u sustavu duboke ekonomske integracije, a i nacionalne države stalno podižu nove barikade za slobodnu međunarodnu trgovinu.
Jedan od načina da se eliminiraju ove barijere, bio bi uspostavljanje globalne vlade.
Drugi bi pak bio ustoličenje "Staljina slobodnog tržišta", ličnosti po uzoru na čileanskog diktatora po imenu Augusto Pinochet, koja bi prisilila građane njegove zemlje da prihvate posljedice novog globaliziranog tržišta, uključujući i otplatu dugova.

Iako ne smatra "atraktivnom" niti jednu od dvije ponuđene opcije, 'The Economist' navodi da će za smanjivanje (nepostojećih) dugova biti potrebna "neka teška i čvrsta politička odluka".

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3106 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts