Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Iznenađenja: Banke I Njihova Fer Tržišna Vrijednost

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster

I pored novih računovodstvenih trikova, američke institucije svaka tri mjeseca moraju otkriti realne vrijednosti sredstava.


I ne manjkaju senzacionalne razlike i rupe, ova odluka je razbjesnila bankarski lobi u Sjedinjenim Američkim Državama.


Iznenađujuće kakva čuda može učiniti samo jedna zraka sunca.


Gledajući stavke u kvartalnom izvješću američke regionalne banke Regions Financial Corp, otkrivaju se neke zanimljive pojedinosti.


Navodi se naprimjer da njen portfelj zajmova, na 30 Lipanj, vrijedi $22,8 milijarde dolara manje nego što je napisano u financijskoj bilanci.

U krajnjoj računici, ako se ne uzmu u obzir napuhani krediti, vrijednost banke bi bila manja od nule.

Pa ipak, vlada i dalje klasificira regionalne banke kao dobro kapitalizirane.

I premda takve objave nisu novost, iznenađujuća je njihova učestalost.

U ljetnim kvartalnim rezultatima, po prvi puta su kompanije u SAD-a morale objaviti realne fer vrijednosti njihovih financijkih aktivnosti na kvartalnoj osnovi.

Ranije je to bilo potrebno samo jednom godišnje.

 

Prošli mjesec, FASB-ova (Financial Accounting Standards Board) odluka je upravo razbjesnila američke bankarske lobije, zbog plana da se proširi upotreba procjene fer tržišne vrijednosti financijskih instrumenata u računovodstvu.


Ukratko, najveći dio financijske imovine i obveza će se morati obračunavati po fer vrijednosti svakog kvartala, iako neće baš sve računovodstvene izmjene imati utjecaja na krajnji neto rezultat.


Službeni dokument u tom smislu bi se trebao izdati najkasnije do kraja ove godine.

Nova pravila će imati najveći utjecaj na računovodstvo za zajmove.

Sadašnja FASB-ova pravila dopuštaju vjerovnicima procijeniti većinu posuđenih sredstava po cijenama iz prošlosti.

To znači da se gubici na tim kreditima moraju priznati samo kada uprava smatra da su se oni najvjerojatnije pretrpjeli, u prijevodu nikada.

Obvezivanjem na objavljivanje fer tržišnih vrijednosti, ukratko, puno bi se brže morali priznavati gubici na zajmovima, što bi onda naravno bilo dobro vidljivo i uočljivo u proračunima, financijskim bilancama i knjigama koje kompanije moraju voditi.

 

Točno je da regionalne banke predstavljaju ekstremni primjer mehanizma napumpavanja kreditnih potraživanja, ali to nije jedini slučaj.

Bank of America je najavila da su njezini krediti na 30 Lipanj vrijedili $64,4 milijarde dolara manje nego što je navedeno u financijskom proračunu.

Iz Wells Fargo & Co su izjavili da je fer tržišna vrijednost njihovoh kredita $34,3 milijarde dolara manja od vrijednosti u njihovim financijskim knjigama na dan 30. Lipnja.

Razlika između dvije vrijednosti se još više povećala tokom vremena.

Na kraju 2008 godine, rupa za Bank of America je bila $44,6 milijardi dolara.

Među vjerovnicima sa velikim razlikama u iskazanim vrijednostima njihovoh kreditnih potraživanja je i SunTrusts Banks Inc koja ima prazninu od $13,6 milijardi na dan 30 Lipnja.

KeyCorp navodi da je fer vrijednost njihovih kreditnih potraživanja $8,6 milijardi dolara manja od vrijednosti u njihovim financijskim knjigama.

 

U načelu, kada tržišna vrijednost nekog kredita, odnosno duga pada, vjerovnik može reagirati povećanjem troškova za kredite.


Vanjski promatrači u odnosu na uprave kompanija mogu uočiti veći rizik bankrota, ili pretpostaviti da su hipoteke i garancije za kredite izgubili na vrijednostima, čak iako dužnici nisu propustili isplatiti niti jednu ratu.

Trend bankarskih kredita nije jednolik.

Dvanaest od 24 kompanije iz indeksa KBW, uključujući i Citigroup Inc, izvjestile su da se tržišna vrijednost njihovih kredita razlikovala za 1% u odnosu na financijske knjige.

Na 30 Lipanj, kreditna potraživanja banke Citigroup su iznosila $601,3 milijardi dolara, ili $1,3 milijardi dolara manje od njihove knjigovodstvene vrijednosti. Na kraju 2008 godine, jaz je iznosio $18,2 milijardi dolara.

 

I opet, povijest nas uči, zajednički problem udrugama štednje i zajmova, specijaliziranih banaka za zajmove sa povoljnim uvjetima koje su propadale osamdesetih godina prošlog stoljeća, bio je činjenica da su te banke pribjegavale kratkoročnim pozajmicama i tržišnim kamatnim stopama za financiranje njihovog poslovanja, koje se sastojalo uglavnom od izdavanja dugoročnih zajmova sa fiksnim kamatnim stopama.

Kada su kamatne stope na tržištu naglo porasle, našle su se s imovinom koja nije bila u mogućnosti generirati dovoljna sredstva za isplaćivanje njihovih obveza.

Da su te banke bile prisiljene objavljivati tržišnu fer vrijednost njihovih potraživanja, njihovi problemi bi bili jasno uočljivi od samog početka.

Jaz u realnim vrijednostima objavljenim u kvartalnim izvješćima pokazuje i nedostatke u nadzoru.


Banke imaju opciju, mogu birati hoće li ili ne objaviti vrijednosti kao fer tržišne vrijednosti.


Za većinu njihovih kreditnih potraživanja se odlučuju ne objaviti fer tržišne vrijednosti jer se nadaju oporavaku izgubljenih vrijednosti u međuvremenu.

Shodno tome, izbor između opcija da li imati dobru kapitalizaciju, ili biti nedovoljno kapitaliziran se na odgovarajući način rješava razmišljanjima i odlukama dobro plaćenih predsjednika, direktora i menadžera.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3082 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts