Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Život I Novac: Probudili Se Istok i Zapad, Probudili Se Sjever I Jug

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Nije lako govoriti o informacijama bez da ne dotaknemo najočitiju banalnost koja nam svima bode oči, mediji služe ekonomskom modelu koji dominira Zapadnim zemljama.


Mediji mogu velikom brzinom prenijeti "prijedloge-odluke" o idejama koje treba prihvatiti i o onima koje treba odbaciti, koje proizvode kupovati, koje predstave gledati.


Nije pretjerano reći da takva sredstva i takva moć u velikoj mjeri nadmašuju propagande mogućnosti kojima su u prošlosti raspolagali totalitarni režimi.


Najznačajniji utjecaj medija nije ono što oni emitiraju, već proizlazi iz samog njihovog postojanja.


Mediji nas ne potiču na razmišljanje o nečemu, mediji nas potiču na razmišljanje putem medija.
Svaka povijesna ličnost je poznata po nekoj svojoj simboličkoj frazi, a ovo je jedna od napoznatijih: "Protiv gluposti se najteže boriti", što su pulski pankeri "KUD Idijoti" naprimjer predstavili u obliku "Glupost je neuništiva".

Glupost je ta koja obično iskače u prvi plan u obliku odgovora na pitanje koje je postavio netko upotrebljavajući logiku i zdrav razum.

Slobodan tisak može reći sve osim istine.

Prije neki dan, ministri financija i središnji bankari iz Grupe G20, u sklopu priprema za susret šefova država i vlada Grupe G20 koji će se održati u Pittsburgu, poručuju nam da globalna ekonomija liči na bolesnog pacijenta koji ne može preživjeti bez terapije koja mu se prepisuje u nadi da će preživjeti bolest od koje je obolio upravo zbog toga što je kao zdrav na njihov nagovor počeo uzimati lijekove koji mu uopće nisu bili potrebni.


"Hrvatska Uživo", 10 Rujan 2009, HRT (Hrvatska Radio Televizija) 19,15h.

Intervju s Naomi Wolf:  

- "Predsjednik Obama nije uspio ispuniti obećanja, korporacije i moćni lobiji su jači od njega, to je lažna demokracija".
- "Koliko te lažne demokracije vladaju svijetom"?
- "Imamo tehničkih problema, nemamo prijevod, hoćemo li dobiti prijevod? Imamo problema s prijevodom, fali nam prijevod, hoćemo li dobiti prijevod, imamo tehničkih problema s prijevodom...".
Crnina na ekranu, odjedanput iz ničega izranja Tedi Spalato i svi se zajedno kroz pjesmu molimo za Split.

Zašto bi suvereni ljudi koji su potpuno sposobni za izdavanje vlastitog novca i kredita u obliku vrijednosti trebali predati taj autoritet nadnacionalnoj oligarhiji koja izdaje novac dug?

Planovi za konsolidaciju privatne kontrole globalnog bogatstva su u upotrebi već više od jednog  stoljeća, metastaze su se proširile cijelim svijetom što je konačno kulminiralo danas kroz financijsku prevaru koja bi pojedincima trebala omogućiti finalnu pobjedu nad svima nama umjesto zatvorske ćelije.

Etički umovi ne shvaćaju skrivenu shemu "marširanja" ljudske vrste prema svijetu diktature, niti zavjeru uništavanja nacionalnih suvereniteta zbog vladavine nad cijelim svijetom.
Ljudska bića kojima funkcioniraju svijest i savjest ne orkestriraju masovna ubojstva, terorističke napade, bankrote nacionalnih ekonomija i svrgavanja nacionalnih vlada. Ovi zločini protiv čovječnosti su manifestacije kriminalnog ludila. Obmana veličanstvenostima i raskošima, subverzije, nagonska laganja, krađe, otmice, mučenja i genocidi ukazuju na kliničke simptome psihopatije i  karakteristike teške bolesti s posljedicama za cijelu društvenu zajednicu.

Nažalost, ministarstva za nacionalne sigurnosti nisu stvorena da bi nas zaštitili od terorizma,
ona su stvorena kako bi zaštitili teroriste od nas. Obrazovan, informiran i financijski neovisan čovjek, najveći je neprijatelj svakog režima. Složan i ujedinjen narod, najveća je opasnost za svaku vladu. Oni koji se trude učiniti mirnu revoluciju nemogućom, sve će učiniti kako bi krvava revolucija postala neizbježna.

Sloboda koja znači nemati gazdu, u svjetskim je vladama dobila najljuću opoziciju kroz "imati gazdu". Porezi po svojoj definiciji nisu dobrovoljni, jer nisu ni dogovori, a nisu ni milosrđa, pogotovo nisu prisvojena prava na upotrebu sile protiv drugih u čije se ime bez ikakvog dopuštenja konstantno zadužuješ. Korupcija je uzrokovana zlouporabom povjerenja, bilo iz razloga obmanjivanja ili nekompetentnosti. Niti jedan narod na svijetu nije sa svojim izabranim predstavnicima sklopio ugovor o nazadovanju, svi su sa njima sklopili ugovore o progresu, međutim, početak 21 stoljeća govori jasno sam za sebe.


Svi smo postali nalik jedni drugima kroz fraze ništa tu ne možeš napraviti, ne vrijedi, uzalud, ništa se ne može promijeniti, tako je oduvijek, i slično.

Čovjeku je međutim sinulo, to je priroda protiv koje se ne može. Probudili se Istok i Zapad, probudili se Sjever i Jug. Bezbrižno su građanin i seljak, prvi s torbom, a drugi s naprtnjačom, krcatim najrazličitijim dokumentima koje su kupovali zadnjih desetljeća, u ovo doba globalne financijske krize krenuli prema osiguravajućem društvu. Samo je pri jednom šalteru nešto prčkao jedini službenik kojeg su sreli. Obojica su zatražili naplatu osiguranja protiv siromaštva. Službenik međutim takav papir nije uspio naći među gomilom papira koje su na stol istresla ova dvojica. Iza njihovih leđa, kroz mrklu tišinu koja je vladala ovom velikom zgradom, zaklaparao je u plavo obučen čovjek s teškim radničkim cipelama i objesio veliku tablu na ulazna vrata. Nemajući kuda, naša su dva prijatelja oborenih pogleda ljutito napustili prostoriju i zalupili vratima sa kojih je pao natpis: Zatvoreno, zauvijek! Istog su se časa, sa vedrim osmijehom na licima dogovorili da od danas preuzimaju stvar u svoje ruke.
Nevjerovatnom slučajnošću, iako i da su mediji ovo eventualno objavili to nisu mogli saznati jer na njih nisu uopće obratili pažnju, slično se toga dana dešavalo na svim ostalim kontinentima, u svim ostalim državama, regijama, općinama i gradovima...

Od tog dana, ljudi su se svijeta bez ikakvog potpisa potpuno osigurali, sve je naime počelo zavisiti od njih, a ne kao do sada, od papirića koje su redovno ispunjavali u glasačkim kabinama.

Zadnjim vapajima, pred televizijskim kamerama, medijski su moćnici i dalje gurali ideju o globalnoj svjetskoj valuti, koju bi trebao izdavati globalni svjetski autoritet, MMF. Isti autoritet kroz koji se organiziralo globalno financijsko uništenje, ponovo se pojavljuje kao spasioc novim obećanjima o međunarodnoj suradnji.
Ljudi svijeta su ipak na vrijeme shvatili da novi univerzalni globalni dug, proizveden od strane istog privatnog bankarskog kartela koji je stvorio naše sadašnje zapanjujuće dugove, ne može biti lijek za nacionalne insloventnosti.
Narodi su razumijeli da nova globalna zaduženost ovom kartelu ne može ozdraviti gospodarstvo.
Ljudi dobro znaju da bi novi društveni prioriteti koje bi financirala stara globalna bankarska oligarhija bili uobičajeni ratovi, izrada oružja, špekulacije, kockanja i prevare, rušenje, a ne napredak ljudske civilizacije.

Te je večeri, spontano i instinktivno, sasvim prirodno, većina televizijskih aparata širom svijeta bilo ugašeno.

  
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4169 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts