Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Globalno Zatopljenje: Ledeno Doba Stislo Južnoameričke Trope

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Gang Green

Južnoamerička tropska područja u novom ledenom dobu. Više od gotovo 6 milijuna riba, tisuće krokodila, kornjača, delfina i drugih oblika riječnog života, mrtvo pluta po površini rijeka u istočnim i južnim dijelovima Bolivije - Santa Cruz, Beni i Tarija.

Ekstremna hladnoća koja je pogodila Boliviju sredinom srpnja, snizila je uobičajene temperature voda od dvadesetak stupnjeva Celzija daleko ispod onih minimalnih koje život u rijekama može tolerirati.

 

Posljedično, rijeke, jezera, lagune i uzgajališta riba, puna su mrtvih, raspadajućih riba i drugih živih bića.

Ovako hladno vrijeme i toliko niske temperature su slučaj bez presedana u Boliviji.

Stanovnici priobalja se žale na nepodnošljiv smrad koji se može osjetiti i na kilometarskoj udaljenosti od obale rijeka.


Zajednice koje ovise o ribolovu strahuju za opstanak, i zbog toga što mogu ostati bez hrane, i zbog toga što neće imati šta prodavati.
Vlasti su zabrinute da će doći do nedostatka ponude ribe na tržištima, ali i zbog mogućih zdravstvenih prijetnji, posebice u zajednicama koje koriste riječne vode i za kupanje i za piće. Postoji i strah da bi se uginula riba mogla naći u ponudi i tako kontaminirati tržnice.

Kritičnu situaciju koje je izazvalo novo ledeno doba možete pogledati i na ovom videu: Pomor Ribe.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Video je na španjolskom jeziku, ali mrtve ribe su mrtve ribe.
U Zapadnim medijima prezauzetim izvještavanjem o više nego kontroverznom fenomenu poznatijem kao globalno zatopljenje, o ledenom dobu koje je zahvatilo Boliviju, ni riječi.

 

 

 

Snijeg U Brazilu, Temperature Ispod Nule, Tropske Ribe Zamrznute, Potrošnja Električne Energije Obara Rekorde

Već dva dana bez prestanka, u južnom Brazilu i u 12 od 24 regije u Argentini, uključujući i dijelove u Buenos Airesa, pada snijeg.
U Argentini se fenomen proširio i na sjeverne pokrajine - geografski suptropska područja.

U Patagoniji i duž Anda, snijeg je napadao do visine od preko jednog metra.
Mnoga mjesta su zbog neočekivanih vremenskih neprilika ostala izolirana.
Velika hladnoća uzrokuje štete poljoprivrednicima i stočarima.
Temperatura se spustila do minus 10 stupnjeva, a u nekim regijama čak i niže.

Potrošnja struje u Argentini i Urugvaju obara sve rekorde, stotine industrija ostaju bez električne energije.
Na sjeveru i zapadu Urugvaja, zabilježene su najniže temperature od minus 7 stupnjeva.

Guverner Santa Cruz-a, Ruben Costas, opisao je štete kao "nezapamćena ekološka katastrofa", a i upozorio je stanovništvo da zbog mrtve flore i faune ne koristi vodu iz rijeka. Guverner je obećao dostaviti pitku vodu u općinskim kamionima.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2986 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts