Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Globalnim Bankama Će Nedostajati 1,5 Trilijuna Dolara Kapitala

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Prema studiji švicarske agencije za kreditni rejting Independent Credit View, banke širom svijeta bi uskoro mogle zabilježiti deficit veći od 1,5 trilijuna dolara.

Kriza? Dugovi? Nedostajati? Kapital? Državne Intervencije? Hrvatska Wikipedija Cenzurira Crom Alternativnu Valutu?

Ako želimo shvatiti ovu krizu, onda bi prvo trebali shvatiti gdje smo i kako smo tu došli.

Globalna bankarska elita i dalje vjeruje da ljudi vjeruju da je upravljanje izdavanjem novca u poštenim, pravim rukama. U rukama iluminiranih oligarha koji strogo za naše dobro uvijek dodjeljuju većinu novca sebi i svojim prijateljima.

Priupitajte se za trenutak što znate o novcu, o njegovoj prirodi, o odnosu s onim što omogućuje kupiti. Zapitajte se na temelju kojeg principa postoji novac i tko odlučuje, te na kojim osnovama, koliko ga mora postojati u društvenoj zajednici. Što znate o tome tko izdaje euro i tko tiska dolare i funte? Upitajte se da li su te institucije, središnje (centralne) banke, tijela kontrolirana na demokratski način narodnom voljom ili nekako drugačije. Nakon toga, postavite si pitanje i koji je odnos između nekadašnjeg zlatnog ili srebrnog novca i naših današnjih komadića papira, upitajte se i što je značio natpis "plativo donosiocu na zahtjev" koji je bio tiskan na novčanicama prije nekoliko desetljeća. Priupitajte se i da li su vam banke posudile njihov vlastiti novac kad su vam dale kredit za stan, a ako nisu, gdje su ga našle, zapitajte se da li je onaj broj kojeg upisuju na vaš bankovni račun, gotovo uvijek s predznakom minus, pravi novac ili čista fikcija. No prije svega biste si trebali postaviti ovo pitanje: Čiji je novac? Tko je njegov vlasnik i tko bi trebao biti njegov vlasnik? Da li je naš, jesmo li mu mi vlasnici ili nam je samo posuđen zato jer pripada drugima?

Postavite si ova pitanja i sve ono što se iz odgovora na njih izrodi će vas neočekivano preobratiti kroz nove osjećaje gnušanja i odbojnosti prema ovoj nejasnoj i nerazumljivoj invenciji. Dobro došli u svijet bankarskog apsurda.

 

 Mi Prihvaćamo Valutu Crom

 

Globalnim bankama bi moglo nedostajati 1,5 trilijuna dolara takozvanog "kapitala", iz agencije Bloomberg javljaju da bi na toliko do kraja sljedeće godine mogao narasti deficit svjetskog bankovnog sustava. Objavljena su imena rizičnih financijskih institucija kojima će gotovo neizbježno osim restruktuiranja dugova trebati i državne intervencije.

Vijest stiže samo dva dana nakon što je Španjolska Vlada preko Španjolske Središnje Banke morala intervenirati kako bi spasila regionalnu štednu banku CajaSur, inače pod kontrolom Vatikana, te na dan kad je na burzama izbila panika koju čak ni "spasonosna" divovska cifra Europske Unije od 1 trilijuna dolara novog novca-duga stvorenog iz ničega prije neki dan kao odgovor na bankrot Grčke nije uspjela spriječiti.

Naime, Španjolska Vlada (jedna od najzaduženijih 'PIIGS' zemalja) je ponovo morala intervenirati za spas bankarskog sustava pod dužničkim stresom, nametanjem prisilnog spajanja četiri banke (2300 filijala i 'financijska imovina' od 135 milijardi eura). Ove banke (Caja de Ahorros de Mediterráneo, Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Cantabria) spadaju među najveće španjolske financijske ustanove, a morat će se spojiti da bi pokušale preživjeti.

 

 We Accept Crom Currency

 

I tako, 2 godine nakon što smo na Bloombergu mogli saznati da je u stvarnosti cijelo tržište u bankrotu, sad od švicarske agencije za kreditni rejting "Indipentent Credit View" saznajemo da do kraja sljedeće godine banke širom svijeta mogu zabilježiti manjak od 1,5 trilijuna dolara, da će im opet trebati državna potpora koja će naravno, a na čija bi druga mogla, kao i uvijek pasti na leđa poreznih obveznika. Pitanje koje se postavlja je: Od kuda će bankrotirani subjekt "A" izvući novac da bi "dobrovoljno" pomogao bankrotiranom subjektu "B"?

Između 58 analiziranih institucija, one koje bi mogle zabilježiti najveće deficite su Allied Irish Banks, Commerzbank, Bank of Ireland i Royal Bank of Scotland.

Analiza se temelji na usporedbi potreba za kapitalom od strane globalnih banaka do kraja 2011 godine sa omjerima kapitala u izvješćima krajem 2009. Analitičari su također uzeli u obzir i procijenjene zarade banaka za ovu i iduću godinu, te procjene kredita i rasta.

Allied Irish Banks i Bank of Ireland će možda morati prikupiti novac u iznosu od 681% i 536% od njihove trenutne tržišne vrijednosti. U slučaju njemačke Commerzbank, podatak je procijenjen na 611%, dok za RBS (Royal Bank of Scotland) on iznosi 359%.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3438 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts