Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Funta Brixton: Zdravije Gospodarstvo I Bolje Sutra?

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Posljednjih mjesec dana, Pokret Tranzicije Gradova (Transition Towns) je počeo izdavati alternativnu valutu osmišljenu za promicanje lokalne trgovine i povezivanje zajednica.

 

Ova alternativna valuta ima sve karakteristike teško pitanja iz nekog kviza: Čime su povezani pjesnik Kwesi Linton Johnson, znanstvenik za okoliš James Lovelock, aktivist za građanska prava Olive Morris, komičar Chris Morris, David Bowie, Clash, Harold Macmillan i Sharon Osborne?

 

Oni najpažljiviji između vas će primjetiti da su svi živjeli u Brixtonu, južnom Londonu, ali pravi odgovor je da su svi oni učestvovali u neobičnom natjecanju za pojavljivanje na novčanicama nove lokalne valute Brixton koja je nedavno službeno predstavljena u Lambeth Town Hall.Tijekom događaja su objavljeni rezultati online ankete kojom se trebalo utvrditi tko su najpopularnije lokalne poznate osobe i izgled novčanica od 1, 5, 10 i 20 Brixton Funti.

Naravno da su kolekcionari ostali bez daha od uzbuđenja.

Funta Brixton je najnovija lokalna valuta, projekt je pokrenula mreža Transition Towns Network, brzo rastući globalni pokret koji potiče lokalne zajednice da odgovore na izazove i mogućnosti koje se pružaju naftnom krizom i klimatskim promjenama.

Pokret je u osnovi ponovno oživljavanje filozofije i kulture sedamdesetih godina prošlog stoljeća koje se odnose na samodostatnost, održivost i suradnju s prirodom.

Rođen je u mjestu Kinsale, u županiji Cork 2005 godine i od tada se proširio diljem svijeta, od Amerike do Novog Zelanda, Čilea i Italije.

Cilj projekta alternative valute Brixton je podrška lokalnim tvrtkama, poticanje trgovine i proizvodnje, navodi tim dobrovoljaca koji je prošle godinu pripremao uvođenje Funte Brixton u lokalna gospodarstva.

Ovo je komplementarna valuta koja funkcionira usporedno sa, a ne umjesto Britanske Funte, svrha je korištenje valute u neovisnim komercijalnim aktivnostima.

Njegujući taj osjećaj lokalnog i građanski ponos, organizatori se nadaju pokazati da zajednice koje se oslanjaju same na sebe mogu prosperirati i bolje se pripremiti za suočavanje s prijetnjama za okoliš i socijalnim pritiscima.

Kako uvjeriti bezbroj zajednica i etničkih grupa da učestvuju u ideji lokalne valute s uzvišenim ambicijama suprotstavljanja naftnoj krizi i klimatskim promjenama?

Tim Nichols, koordinator projekta Funta Brixton se preselio u to područje prije godinu dana, nakon što je završio u Švedskoj magisterij za prilagodbu klimatskim promjenama.

On se kao prvi morao suočiti s određenim stupnjem adaptacije i priznaje da se susreo s poteškoćama prilikom predstavljanja ideje nekim od lokalnih poduzeća.

"Moramo uspostaviti povjerenje u zajednici", kaže Nichols. "Neophodno je da se uključe sve etničke grupe i svi društveni slojevi, ne želimo da tu bude podjele na nas i njih. Alternativna valuta je dobar način za uvođenje koncepta Tranzicije Gradova u zajednice. Projek je konkretan i lako razumljiv", objasnio je Nichols.


No da li se ovdje radi o čvršćem povezivanju zajednica i poticanju lokalnog gospodarstva, ili o širenju poruka za zaštitu okoliša?

Obe stvari, kaže Nichols. "Želimo prenijeti ideju lokalnog, koja je u središtu ideje Tranzicije Gradova. Sva ostala pitanja i ideje bi trebala prirodno proizlaziti iz ovog temelja".


Uvjeriti trgovce i prodavače na tržištu u Brixtonu, u stvari onih koji su mu dali tako snažan identitet, i nije uvijek bilo tako lako.

"Zaista smo se namučili dok nismo pridobili prodavače s tržnica, oni su prva linija našeg fronta.

"Jedna od glavnih briga trgovaca je da se na kraju ne nađu s prevelikim viškom ove vrste valute u rukama. Tako smo organizirali dva mjesta za razmjenu u Brixtonu. U našem idealnom svijetu želimo vidjeti da zaposlenici barem dio plaća primaju u Funti Brixton", kazao je Nichols.

Evo kako sustav funkcionira: Svaki put kad se kupuje proizvod ili usluga od tvrtke koja sudjeluje u inicijativi, kupac dobiva priliku za primanje ostatka u valuti Funta Brixton. Taj novac može biti potrošen kod bilo kog drugog sudionika sistema, naravno i u kombinaciji s britanskom funtom.

Brixton Pound kao valuta u teoriji pomaže poticanju lokalne trgovine i smanjivanju ovisnosti o vanjskim ekonomijama.

Neke sudionici su već počeli nuditi popuste za plaćanja tom alternativnom valutom.

Pitanje koje se postavlja, ne samo u Brixtonu nego u bilo kojoj zajednici koja uvodi vlastitu valutu je kako spriječiti krivotvorenje?


Transition Towns Brixton je potrošio 2,000 funti za dizajn i tiskanje novčanica koje će biti dostupne u apoenima od 1, 5, 10 i 20 Funti Brixton.

Najveći dio ovog iznosa su platile firme i organizacije koje podržavaju ideju, a zauzvrat će vidjeti svoje ime na nekim novčanicama.

"Investirali smo u papir anti-krivotvorenje" kaže Nichols. "Naše novčanice su sigurne kao i one od Bank of England. Osim toga, tiskali smo puno novčanica od 1 i 5 funti jer želimo da valuta bude čim više likvidnija kako bi obeshrabrili kriminalce".

Novčanice ove nove alternativne valute su već ponuđene kolekcionarima na eBay-u.

Ideja o ovoj alternativnoj valuti nije prošla nezapaženo, zainteresirani vanjski promatrači će izbliza pratiti razvoj situacije kako bi i oni poboljšali suživot među zajednicama.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4670 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts