Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Financijski Armagedon: Neograničene Ovlasti Za Spašavanje Wall Streeta

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Tim Geithner iz Trezora SAD-a odbio limit od 1 trilijuna dolara za spašavanje banaka i predlaže zakon o neograničenim ovlastima Američke Vlade.

 

Dana 29. listopada, Ministar Američkog Trezora Tim Geithner je predložio zakon koji bi Vladi SAD-a pružio neograničene ovlasti za spašavanje poslovnih banaka, financijskih institucija i ostalih "ne-banaka" u nevoljama, što je Lyndon LaRouche nazvao "ekvivalentim izdaji".

 

Prema novom prijedlogu, ne-komercijalne financijske institucije bi trebale biti isključene iz nadležnosti nad redovnih stečajevima i potpasti pod kontrolu Vijeća Za Nadzor Financijskih Usluga (Financial Services Oversight Council).Demokratski Kongresmen Brad Sherman koji se još 2008 godine usprotivio spašavanju banaka zvanog Paulson-Goldman Sachs, nazvao je Geithnerov plan "TARP (Troubled Asset Relief Program) na steroidima", odnosno mega-shema za spašavanje banaka.

U raspravama pred financijskom komisijom, Sherman je optužio Geithnera da si želi prisvojiti "neograničeni i stalni autoritet i ovlast za spašavanje".

Taj bi zakon bez presedana garantirao izvršne ovlasti o potrošnji i porezu bez odobrenja Kongresa.

Tim bi se zakonom malo pomalo, zavisno o željama izvršne vlasti obavio najveći transfer novca u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, iz Državnog Trezora prema Wall Streetu.

Citirajući tekst prijedloga zakona, Sherman je nastavio:

"Izvršni organ može posuditi neograničene iznose novca bilo kojoj solventnoj financijskoj instituciji ako je to potrebno da bi se spriječila financijska nestabilnost, ili bilo kojoj financijskoj instituciji u nevolji čija insolventnost bi imala ozbiljne posljedice za ekonomsku stabilnost SAD-a.

Što se tiče poduzeća u teškoćama, spašavanje može poprimiti oblik kupovine aktive-imovine, ili ulaganja u to poduzeće".

Isključenjem financijskih kompanija iz nadležnosti nad redovnim bankrotima po ovom predloženom zakonu, razbio bi se kamen temeljac Američkog Ustavnog Sustava kojim se reguliraju postupci stečajeva za opće dobro društvene zajednice.

Do sada su samo komercijalne banke isključene iz redovnog stečajnog postupka jer su pod nadležnosti FDIC-a, Federalne Korporacije Za Osiguranje Depozita - Federal Deposit Insurance Corporation, koja jamči i štiti štediše i klijente komercijalnih banaka.

FDIC je jedan od dva velika tampona, uz Zakon Glass-Steagall u sustavu vladine zaštite u slučaju insolventnosti iz kojeg su isključene komercijalne banke.

"Iako ovaj prijedlog zakona neće proći", rekao je LaRouch, "moraju se objelodaniti kriminalne namjere koje se kriju iza njega. Ako se dopusti ova prevara, to će biti siguran recept za kolaps cijelog financijskog sustava. Moramo zaustaviti ovaj zakon jer će u konačnici prouzročiti genocid nad američkim narodom".

U međuvremenu, unatoč porastu od 3,5% američkog BDP-a u trećem tromjesečju koji je dao naznake o izlasku iz recesije, moramo naglasiti da je ekonomski oporavak SAD-a drogiran dopinzima.

Barem pola tog rasta se pripisuje poticajima za uništavanje staroga i zamjene za novo koji su trajali do Kolovoza, te poreznim poticajima od 8000 dolara za kupnju prvog stana ili kuće.

Indikatori koji ukazuju na zdravlje realne ekonomije su crvene boje, u Rujnu, potrošnja potrošača je pala za 0,5% što je najveći pad u posljednjih pet mjeseci, dok su plaće pale za 0,2%.

Broj praznih kuća je porastao na 18,8 milijuna u trećem kvartalu, dok je prodaja novih kuća pala za 3,6% u Rujnu.


Ekonomija Sjedinjenih Američkih Država gubi radna mjesta u ključnim sektorima poput mehanike i strojeva, čija prodaja je pala za 68% u prvih osam mjeseci ove godine.

Strojevi, mašine, alati i srodne tehnologije su najvažniji pokazatelji zdravlja realne ekonomije.

Nije ni čudo onda što banke propadaju, naravno osim onih s Wall Streeta i onih koje su Geithnerovi prijatelji.

Dana 29 Listopada je FDIC zatvorio novih devet propalih banaka, ukupno 115 samo u ovoj godini.

Dva dana kasnije, Geithner je izjavio u TV emisiji "Meet the Press" na NBC-u da se zdravlje bankarskog sustava "drastično poboljšalo".


Dok je izgovarao ove gluposti, dogodio se peti najveći stečaj u povijesti SAD-a, bankrotirala je banka CIT Group.


U skrivanju pravog stanja zdravlja bankarskog sustava SAD-a, a posljedično i globalnog financijskog sistema, sigurno leži i Geithnerovo odbijanje Shermanovog prijedloga o limitu od 1 triliona dolara za novi financijski autoritet stvoren u svrhu spašavanja banaka.

Koliko ono biješe 1 trilion dolara, iako zbog financijskih instrumenata derivata već pričamo o kvadrilionima dolara?


Slika vrijedi 1000 riječi!

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3075 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts