Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Falsificirana Revolucija Klonira Krivotvorenu Hrvatsku

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Gaja

Imamo Hrvatsku! Zlatnim slovima je upisano u Ustav Republike Hrvatske - ratnom pobjedom devedesetih godina 20-og stoljeća kojom je dokazana odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države; tisućljetna težnja hrvatskog naroda je napokon postala stvarnost u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.


Samo 15-20 godina poslije, slatke iluzije novonastale državne zajednice na području bivše Jugoslavije su odjednom postale tragična stvarnost čiji je najvjerojatniji ishod apsolutna katastrofa motivacija zbog kojih je navodno prirodnim tokom događaja, sama po sebi, zajednica i osnovana.
Svjetski mediji javljaju o masovnim prosvjedima diljem Hrvatske, organiziranim u egipatskom stilu kroz moćnu igračku Novog svjetskog poretka - društvenu mrežu Facebook. Krv je ponovo uzavrijela, ore se prastare olinjale parole - "dole vlada, nova seljačka buna, lopovi, prevaranti" - međutim, na horizontu ništa novo.

S koliko se samo dima cjelokupni eter ove zemlje nastojao zamagliti da bi se prikrili temelji falsificirane globalne sheme. Zaista prenaglo, ali drugačije nije moglo ni biti; do sada ulažući maksimalni trud u trpljenje patnji sanjanja oaze blagostanja, svi smo se iznenada probudili u još strašnijoj realnosti.

Po tisuću i prvi put, razočarani, gnjevni, uplašeni, ratoborni, a najviše od svega - prodani, posrani i zbunjeni; opet su nam za sve krivi Stvoreni, a ne Stvoritelj. Iza umjetnog upravljanja povješću ove planete, od feudalizma, robovlasničkog društva, komunizma, fašizma, kapitalizma, socijalizma, pa sve do demokracije i na kraju po isti tisuću i prvi put - iza organiziranja, vođa i ciljeva ovih najnovijih prosvjeda, kako u Hrvatskoj, tako i na svjetskom nivou, stoji jedan te isti, konstatno sve apstraktniji i univerzalniji novac.

 

 

Sjećate li se kad je Pete Townshend tijekom revolucije šezdesetih godina razbio svoju gitaru usred pjesme "We won't get fouled again - Nećete nas opet nasamariti"?

 

 

Zaduženost svih svjetskih država je dosegla epske razmjere. Nekolicina globalnih financijskih terorista je došla u posjed sveukupnog svjetskog bogatstva + 10% kamata na te resurse, dok su vlade bankrotirale i ujedinile se u obmanama. Novi nastavak nebuloze bespuća povijesne zbiljnosti, kako izgleda, neizbježna je beskonačnost iz koje Bog svoje radišne Hrvate ne pušta i Amen. Iako je prava istina svima poznata, najnovija želja radnog naroda za preraspodjelom bogatstva nema namjeru zadirati u nagomilano izobilje bankstera.

Potopljeni iluzijom u kojoj dug prema bankarima caruje, zato što to opet dopuštamo, dešava nam se novo kloniranje one stare krivotvorene Hrvatske kojim ponovno operiraju falsificirani revolucionari dok iza njih ovce marširaju. Javljaju domaće vijesti, cilj prosvjednika je nova Hrvatska, zahtjevaju se ostavka vlade i novi izborni listići. Novi izbori, nova Hrvatska i stara prostitucija; o novcu, monetarnoj suverenosti i robovanju emisionoj dobiti, ni slova.

Hrvatska populacija plače od muke, ali iako je sita svega, gluposti joj nikad dosta. Umjesto kretanja u smjeru pravih promjena, informativni kanali - i oni zavisni i oni nezavisni, ističu kako stanovništvo korača pravcem u kojem vrijednost jedne države neće predstavljati njen narod nego njena vlada. Pravcem na čijem kraju nas ne čekaju osobne slobode i raznolikost izbora, već veća integriranost u radno monetarno ropstvo i bolja prilagodba na mehanizam čiji motor pokreću hektolitri novca bez pokrića čijom bezvrijednošću ćemo se ubuduće, kao u onim prizorima iz nacističke Njemačke, kolektivno ponositi da bi preživjeli i opstali.

Revolucija 2011? Nakon 13 godina proučavanja tijekom kojeg se abnormalnost pokazala kao jedini rezultat, kompanija AgResearch iz Novog Zelanda prekida projekt kloniranja jer previše životinja umire u nepotrebnim patnjama. 90% kloniranih životinja koje su trebale proizvoditi "super mlijeko" i postati otporne na razne bolesti, nije preživljavalo eksperimentiranja. Tvrtka sada planira usredotočiti svoju pozornost na transgeničnu tehnologiju u kojoj se za stvaranje novog života koriste embrionalne matične stanice. Prve generacije transgeničnih životinja za sada umiru po istoj visokoj stopi kao i klonirane životinje...

Hrvatska revolucija nije pitanje osobnih sloboda i raznolikosti izbora, nego veća integriranost u dužničko ropstvo i bolja prilagodba radnim logorima. Novi izbori - stara prostitucija...

Povezani članci:

[1] Diktatura Ignorancije I Neznanja
[2] Novac I Mentalna Higijena

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3964 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts