Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Društvene Klase I Socijalne Razlike

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Kako stvari stoje, veće su šanse da na vrbi rodi grožđe nego da dobiješ na lutriji. Najizglednije je da ćeš cijeli svoj život provesti na nekom slabo plaćenom poslu zato jer si se rodio u obitelji koja pripada pogrešnoj društvenoj klasi, onoj radničkoj. Istina ili obična predrasuda?U nastavku kao rezultat proizlazi da nisi obrazovan, odgojen, fale ti veze i poznanstva, maniri, izgled i dobar ukus, jednom riječju, jednostavno nisi stvoren za nešto drugo.Vjerojatno bi ti bila potrebna knjiga veličine telefonskog imenika kako bi sastavio popis svih nepoštenih prednosti koje viši stalež ima nad tobom, zbog toga je toliko važno da i dalje vjeruješ u bajku o pravdi i jednakim mogućnostima.

 

U hijerarhijskom društvenom sustavu ionako po samoj njegovog prirodi na vrhu nema previše mjesta, a osim toga, ta su mjesta okupirana već generacijama onima koji ih nemaju namjeru prepustiti drugima. Kako ne bi padao u očaj, sustav se pobrinuo da uvijek postoji netko tko je još niže od tebe, netko koga i ti možeš ispeći na ražnju. Ono što moraš uvijek imati na umu je da kad bi svi bili ekonomski osigurani i društveno povlašteni, ne bi preostao nitko za obavljanje svih onih dosadnih, opasnih, nisko plaćenih poslova u našoj ekonomiji. Nitko ne bi ratovao ratove ili slijepo slijedio naloge totalitarnih multinacionalnih korporacija. Sigurno nitko ne bi htio umrijeti prije nego što je proživio udoban i kreativan život. Zato si zamoljen da i dalje obavljaš svoj posao dobro kao i do sada. Veoma je pozitivno da mnogi od vas i dalje grle radnu etiku iako većina radnih mjesta u našoj privredi degradira okoliš, pogoršava vaše fizičko i emocionalno zdravlje, te doslovce siše taj jedan jedini život iz vas. Bogati očito ne znaju puno o radu, ali im je jako drago da vi to znate! Naravno, život bi mogao biti i drugačiji. Društvo bi moglo biti inteligentnije organizirano kako bi se zadovoljile stvarne potrebe opće populacije. Ti i ostali biste ste mogli zajednički osloboditi njihove dominacije. Ali ti to ne znaš. Zapravo, ti ne možeš niti zamisliti da je drugačiji način života moguć. I to je vjerojatno najveći, najznačajniji uspjeh sustava kojem služiš, pljačkanje tvoje mašte, tvoje kreativnosti, tvoje sposobnosti da razmišljaš i radiš za sebe.Bila je to klasična priča o društevim klasama i socijalnim razlikama, no probajmo je sagledati iz drugog ugla.

 

Život nije skup sve dok ga ne poželimo ispuniti znanjem i stvarima, a onda sve postaje pitanje prihoda i rashoda. 

 

Život nije skup sve dok ga ne poželimo ispuniti znanjem i stvarima, a onda sve postaje pitanje prihoda i rashoda.


Socijalne razlike su veoma neugodan problem, no pravo rješenje nije u njihovoj eliminaciji.
 
 
Uvijek je bilo i uvijek će biti sposobnijih, nadarenijih i upornijih.


Pravi problem socijalnih razlika je najlakše uočiti promatrajući ga na ovaj način. Slika 1: Ja sam gladan, a ti se razbacuješ hranom. Slika 2: Ja se vozim u Fići, a tebi je u garaži parkirano tisuću najnovijih modela Mercedesa. Ovako postavljen problem odmah u prvi plan izbacuje pravila igre i mjerni sustav. Pravilan pristup ovoj drami nalaže da se oba dvojica moramo složiti oko toga da ja ne budem gladan, te odrediti točku iznad koje tvoja sposobnost prelazi u lukavost.
 
 
Korijen nevolja leži u funkcioniranju našeg monetarnog sustava koji u biti predstavlja jedan veliki trik. Kako je obmanu moguće održavati samo obmanama, a podcrtajmo, radi se o najvećem triku u povijesti, tako smo i sami skupa sa svime oko nas postali jedna velika iluzija. To je i grm u kojem leži zec, promijenili smo se. Način razmišljanja i navike su nam u tiltu. Kad bi se danas sve bogatstvo svijeta ravnomjerno raspodijelilo na sve ljude, u roku od par godina bi se ponovo našli u istoj situaciji. Neki su od nas siromašni nesretnim slučajem, ali nas je većina siromašna zato jer smo postali upravo takvi, što nam se više pomaže, to umjesto sve samostalniji postajemo sve ovisniji o pomoći koju primamo.
Stvarnost naših društvenih uređenja je vrlo lako prozrijeti, da li si vlasnik ili si u vlasništvu? Visoki stalež, srednji stalež i niski stalež su pogrešna predodžba o stvarnosti. Postoji elita, siromašni stalež (super bogataši koji su u odnosu na elitu siromašni ne samo materijalno nego i umno) i roblje.
 
 
Pred robljem stoji veliki, ali lako riješivi problem. Njihov problem nije u njihovom poslu. Njihov problem nije u nepoznavanju financijskih pojmova ili funkcioniranja burze dionica, koja je napomenimo i to, kroz aktualnu globalnu financijsku krizu konačno pokazala svoje pravo lice, ispod maske još strašnija maska. Osnovni problem robova je što niti ne znaju da su robovi, ne nepoznaju monetarni sustav, način na koji se stvara i distribuira novac. Bez razumijevanja monetarnog sustava, rob i uz dobro poznavanje financija i ekonomije ne može postati bogat, čak i ako dobije glavni zgoditak na lutriji.
 
 
Sigurno ste primjetili da je svaki razgovor o monetarnom sustavu tabu tema, a on je nalik na vozilo u kojem sjedimo a da mu nismo vlasnici, niti možemo okretati volan, stiskati kočnicu ili pritisnuti gas. I vlasništvo i kontrola nad vozilom su u rukama onog tko ima novac. Razlog zbog kojeg odbijamo govoriti o monetarnom sustavu je taj što ne želimo priznati da smo svi na uzici elite koja upravlja novčanim sustavom.
 
 
Zanimljiv je pristup sistema alternative valute Crom socijalnim razlikama. Kroz njega je riješeno pitanje ekonomske demokracije promjenom monetarnog sustava, novac kao sredstvo razmjene u trenutku nastajanja pripada cijeloj zajednici i svima je omogućen jednak pristup njegovom sticanju. Kroz ovakav pristup razlikama između socijalnih staleža, od lukavih bogataša se očekuje da prestanu žuditi za specijalnim zakonskim ovlastima koje im mogu omogućiti nepravedne prednosti, a od lukavih siromašaka da prestanu zahtijevati posebne zakonske ovlasti kojima bi otimali od bogatih i time si poboljšali život. Kako je matematika jedno, a život drugo, kako čovjeka od stroja razlikuje ljudskost, ovo ne treba shvatiti baš bukvalno tako pogotovo danas kada postoje ogromne razlike u razvijenosti između pojedinih krajeva svijeta, uglavnom nastalih na nepoštenim osnovama, ali to je socijalna i ekonomska pravda kojoj bi trebali težiti.
 
 
Nitko od ljudi koji su se iz straha ili kratkoročnog užitka prodali u roblje nema pravo niti jednog drugog čovjeka prodati u roblje. Veoma je mali broj ljudi koji su se obogatili bez da su direktno ili indirektno okrvavili ruke i nepobitna je činjenica da ni u kojem slučaju ne zaslužuju bogatstvo koje su stekli. Bolja budućnost od nas zahtijeva da budemo u stanju razlikovati ljude koji su se u stanju proizvesti sami kao takvi, od parazita. Takvi ljudi zaslužuju poštovanje, takvi ljudi će bez obzira na to što su postali bogati pustiti druge da na miru piju, jedu i budu oženjeni.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4047 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts