Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Dolar Kao Globalna Valuta: Ponzi Shema Sjedinjenih Država I Kine

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster
User Rating: / 2
PoorBest 

7/17/2009, MSN Money

Nesmotrenim vezivanjem njihovih bogatstava u borbi za vlastite interese, 2 nacije su se same postavile na ekonomski put sigurnog međusobnog uništenja.

Zamislite da postanete uspješni u svom poslu i da imate 2 trilijuna dolara u prihodima koje umjesto ispod kreveta, ulažete u kratkoročne obveznice Trezora Sjedinjenih Američkih Država na čuvanje.

Sada zamislite da kada pokušate unovčiti te obveznice kako bi kupili nekoliko stvari za vašu djecu, službenik u banci vas potjera napolje i naglo zatvori vrata.To je u osnovi situacija s kojom se suočavaju u Kini ovih dana, pitajući se je li proizvodnja robe za američke potrošače tijekom protekla dva desetljeća u zamjenu za gomile kreditnih listića bila zbilja toliko dobra ideja.

Odgovor dolazi kao veliki, debeli "uh-oh", u srazmjeru sa napuhavanjem  deficita i dužničkih obaveza SAD-a na nivoe kao nikada prije.
Peking je negirao zahtjev da kupuje američke i australske rudnike i naftu. I kao što lideri iz Pekinga otvoreno, ali indirektno razgovaraju o njihovim brigama, tako se i sve više uznemiruju svjetska kreditna tržišta, valute i burze, nemajući pojma šta će se desiti kada ova najveća svjetska prevarantska shema naglo dođe do svog kraja.

Ovo je dobro vrijeme za mjerenje "penetracijskih" mogućnosti, rješavanje ove krize će podjednako ožalostiti ulagače, radnike i investitore.

Opasna simbioza

Što je toliko prevarantsko u Kinesko-Američkim odnosima?
Uglavnom sve. Gledajte to na ovaj način:

Nakon valutnog debakla iz 1998 godine koji je ostavio privredu u dronjcima, Peking se odlučio za radikalni preustroj svojih financijskih odnosa sa Zapadom. Donosioci državne politike su odlučili vrijednost kineske valute vezati za dolar, što je utjecalo na umjetno nizak tečaj.

Jeftinim renminbi-em, proizvodnja dobara u Kini je postala neodoljiva za američke tvrtke čak i sa troškovima prijevoza. Kako je sve više američkih kompanija premještalo svoje poslovanje u Kinu, proizvodnja SAD-a je izgubljena u ime globalizacije i profitabilnosti. Amerikanci, koji su nekada uživali u visokim plaćama tvorničkih poslova, prešli su na slabije plaćene uslužne poslove.

Kina nije trebala mnogo nečega što je napravljeno u Americi, tako da je umjesto kupnje automobila iz Detroit-a i namještaja iz Sjeverne Karoline, svojim profitom kupovala Trezorske zapise. Kupnja svih tih Trezorskih zapisa je srušila kamatne stope u Sjedinjenih Američkim Državama. Dakle, kada su američke srednja klasa i radnička klasa uvidjele da njihove plate stagniraju ili padaju, otkrili su da mogu i dalje zadržati svoje stare životne stilove, zaduživanjem.

Tijekom proteklog desetljeća, Amerikanci su mogli trošiti više od njihovih prihoda prebacivanjem dugova u budućnost kroz refinanciranje dužničkih obveza. Situacija nije bila idealna, ali je funkcionirala sve dok su vrijednosti njihovih garancija, kuća naprimjer, rasle.

Sve dok je Kina kupovala obveznice Fannie Mae, Freddie Mac i Trezora, shema je funkcionirala na neobičan i prekrasan način: Naša dvorišta ispunjena automobilima i plovilima, trgovački centri prostrani širom prigradskih krajolika, trgovac sa bliskim vezama u Kini i Wal-Mart, postali su najveća tvrtka Sjedinjenih Američkih Država.

Ekonomija eksplozivna kao mina

Je to bilo zbilja toliko loše? Razmišljajte sada o tome u kontekstu prevarantske sheme kao što je ona sramota po imenu Bernie Madoff.

Madoff-ovi klijenti su godinama bili uvjereni da su bogati jer im je slao brokerske izjave koje su to potvrđivale. No ta je shema funkcionirala samo dok je stizao novi novac. Kada su se međunarodni tokovi novca stisnuli prošle godine i kada je previše ljudi htjelo spasiti svoje račune odjednom, Madoff i njegova igra od 50 milijardi dolara su propali. Tada su njegove žrtve iznenada otkrile da su njihove brokerska izjave bile komadi papira bez apsolutno ikakve vrijednosti. Madoff-ovi klijenti su uništeni, kućanstva su propala, milioneri su pukli. Stvarnost je da su oni uvijek bili bankrot bez pet para, samo to još nisu znali.

Kredit koji održava američke obitelji na povšini u posljednjih 10 godina je sličan onim Madoff-ovim brokerskim izvještajima. Taj kredit je dobar samo dok Kina reciklira svoja sredstva kroz tu prevarantsku Ponzi shemu. Ali ako ikad Kinezi odluče da je jednostavno previše rizično posjedovati američki dolar i dug, ovaj sistem će kolabirati.

Naravno da nije u interesima Kine zaustaviti ovu prevarantsku shemu čak i da to želi, na taj način bi potopila vlastito gospodarstvo. Satyajit Das, ekspert za financijske kreditne derivative iz Australije, uspoređuje to sa koračanjem po minskom polju, punom nagaznih mina koje aktivira težina žrtvinog tijela. Čim pritisak težine padne, mina eksplodira i raznese žrtvu.

Kina je tako smrznuta u mjestu, prokleta ako se pomakne i prokleta ako se ne makne. To je klasičan šah mat. Kinesko blago u američim dužničkim obveznicama ne vrijedi ništa, ako se te obveznice ne mogu nekome prodati. Od količine obveznica u prodaji zavisi i njihova vrijednost, što više raste količina, to obveznice manje vrijede.

Ako se Kinezi odluče prodati bilo koju količinu, obveznice sigurno neće mnogo vrijediti.

"Ljudi trebaju shvatiti da Kinezi u stvarnosti ne posjeduju nikakav realan američki novac", kaže Das. "Osim ako njihove obveznice ne mogu razmjeniti za nešto drugo, to je samo papirnata imovina. Ako i pokušaju izaći iz ove situacije, destabilizirati će dolar i tako sniziti vrijednost ostatka sopstvene imovine. A to niti nije njihov najveći problem. Problem je što moraju nastaviti kupovati američke dužničke obveznice ili će kamate porasti i njihovi kapitalni gubici će biti strašna".

Ukratko, kaže Das, Peking je mislio je otkrio savršen plan za uspostavu neovisnosti od Zapada, ali je umjesto toga njegova ovisnost gora nego ikad.
On opaža da je jedan od neizgovorenih razloga zbog kojih je Kina već prešla na svoj masivni, 650 milijardi dolara vrijedan program fiskalnog stimulansa; stvaranje većeg kapaciteta tvornica u zemlji koja već tetura od preopterećenja; napor da se nova bogatstva pohranjuju u materijalnim zalihama koja se smatraju za bolji način pohranjivanja bogatstva od vrijednosti američkog dolara.

Dugotrajno razmatanje klupka

Sada evo zašto to utječe na sve nas: Kina i SAD su zajedno izgradili najveći umjetan balon likvidnosti u svjetskoj povijesti, zbog svojih ličnih interesa, bez regulatora kao naprimjer globalnog odlučnog centralnog bankara koji bi ih upozorio da su međusobno na sigurnom putu u propast.

Sada smo dosegli točku gdje će globalna tržišta kapitala sama nametnuti vlastitu disciplinu. Budući da je najviše stvorenog novca tijekom proteklog desetljeća trošeno radije na potrošnju nego ulaganja, to je kao da su Madoff-ovi klijenti bacali njihov lažni novac na zakupljivanje mlaznih aviona umjesto kupovine stvarnih vrijednosti kao spremišta bogatstva.
Pojavilo se nekoliko novih kupaca robe koja ima stvarnu vrijednost. To je dotuklo američku maloprodaju, zaustavilo nova zapošljavanja, podiglo stopu gubitaka imovine zbog neisplaćivanja dugova i snizilo potražnju za novim kreditima.

Nema dobrog rješenja. Kinezi trebaju otvoriti svoja tržišta i pustiti da vrijednost njihove valute pluta na otvorenom tržištu, ali neće zbog političkih razloga.
I SAD trebaju zaustaviti svoju deficitnu potrošnju tako da se svijet ne potopi njihovim dugom, ili progutati slinu, odbaciti ponos i početi izdavati obveznice denominirane u kineskoj valuti. Niti jedno od ovog se vjerojatno neće dogoditi. Što znači da presotaje samo jedno rješenje: dugačko, sporo, dosadno, usamljeno, gnječenje žuljeva u procesu iskapanja iz planine dugova u koje nas je doveo ovaj nered.

Možeš čak i reći da nas je eksplozija kreditne Ponzi sheme bacila u zatvor skupa s Madoff-om. Nadajmo se da je naša kazna kraća od njegove.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3037 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts