Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News CERN-ov Akcelerator Čestica Europski Vremeplov?

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
tuper
User Rating: / 1
PoorBest 

Ruski fizičari ozbiljno vjeruju da će se CERN-ov akcelerator čestica (CERN Large Hadron Collider - LHC) moći upotrijebiti za putovanje kroz vrijeme.

Međutim, navodno, to će se dogoditi samo kad ovo tehnološko postignuće proradi punim kapacitetom, i kad se na akceleratoru čestica prestanu pojavljivati kvarovi.

 

Putovanje kroz vrijeme se nekad smatralo znanstvenom fantastikom, ali je danas vremeplov iznenada postao omiljeni projekt ljubimac teorijskih fizičara.

Ugledni fizičar Kip Thorne s Instituta za tehnologiju u Kaliforniji, ovako se izrazio na jednom od svojih predavanja: "Jednom davno, putovanje kroz vrijeme je kao ideja pripadalo ekskluzivno samo piscima. Ozbiljni znanstvenici su izbjegavali tu temu bježeći od nje kao od kuge, čak i kad su pisali znanstveno fantastične romane pod pseudonimom, ili su pak takve sadržaje potajno čitali. No vremena su se promijenila! Sada se u respektabilnim naučnim časopisima mogu pronaći znanstvene analize putovanja kroz vrijeme na kojima stoji autorski potpis izvrsnih teorijskih fizičara. Otkuda ova promjena? Fizika je jednostavno shvatila da je priroda vremena previše važna stvar da bi se prepustila na milost i nemilost maštovitih pisaca".Danas postoji mnogo shema različitih uređaja osmišljenih za putovanje kroz vrijeme.
Najvažnija od svih ideja vremeplova je svakako CERN-ov akcelerator čestica.

Projekt u pitanju je pokrenut u jesen 2008 godine.
CERN Large Hadron Collider je najsnažniji akcelerator čestica u povijesti svijeta, a izgrađen je na granici Švicarske i Francuske.
U prstenu dugom 27 kilometara, znanstvenici pokušavaju sudarati snopove protona ubrzane skoro do brzine svjetlosti.
Kao što se očekivalo, ovaj eksperimentalni uređaj će otkriti nove informacije o česticama i silama koje djeluju u svemiru, a uz pomoć njega će se također i reproducirati uvjeti koji su postojali neposredno nakon što je kroz Big Bang, kod nas poznatiji kao Veliki Prasak, rođen svemir.

Nakon pokretanja akceleratora čestica, ljudi su se preplašili mogućnosti stvaranja divovske crne rupe koja bi bila u stanju progutati cijelu planetu Zemlju.
Ipak, znanstvenici su kako se čini brzo uspjeli smiriti javnost izjavama da bi u slučaju sudara čestica u akceleratoru, crne rupe koje bi se pojavile bile mikroskopskih veličina, ili velike taman toliko da bi se mogle iskoristiti kao praktičan alat za putovanje kroz vrijeme.

Ovaj senzacionalni prijedlog su izradila dvojica doktora fizičkih i matematičkih znanosti, profesori na Steklovom Institutu za matematiku, Irina Arefyeva i Igor Volovich.

"Suvremeni principi teorijske matematičke fizike dopuštaju mogućnost putovanja kroz vrijeme", objašnjava Volovich, član Ruske akademije znanosti.
"Jedan od prihvatljivih modela vremeplova, mašine za putovanje kroz vrijeme, je takozvana 'crvotočina', tunel prostor-vrijeme koji vodi do drugog prostora ili vremena. Vjerojatnost formiranja crvotočine u CERN-ovom akceleratoru čestica je usporediva s mogućnošću nastanka crne rupe, do čega može doći kad se čestice sudaraju s jakom energijom".

 

 Tunel za putovanje kroz vrijeme i prostor

 

Po tumačenju fizičara, crvotočina (wormhole) je tunel koji povezuje različite dijelove prostora i vremena.
Sam ulaz u tunel može biti veličine zvijezde, planete, kuće, pa čak i sitnog zrnca prašine, ovisno o svrsi uporabe tunela. Uostalom, postoji razlika između slanja fotona i grupe turista.
Mogu se doseći neke druge galaksije, ili neki drugi svemir, tko zna... Također, moguć je i povratak u prošlost.

U fizičkom pogledu, ulazak u crvotočinu je veoma sličan ulasku u crnu rupu. Razlika je u tome što se kroz crvotočinu može vratiti nazad.

Ako je CERN-ov akcelerator čestica izmišljen, figurativno govoreći, zbog stvaranja dijela svemira na Zemlji, onda se može iskoristiti i za dobivanje tamne energije. Ovo je također važan detalj za konstruiranje vremeplova, tog čarobnog stroja.
Drugi nužan uvjet za funkcioniranje vremeplova je zakriviti prostor i vrijeme tako da se zatvore u prsten, a CERN Large Hadron Collider je za to itekako sposoban.

"Ova pojava se u fizici naziva 'zatvorena vremenska krivulja'", "objašnjava profesorica Arefyeva. "Ona omogućuje, barem u teoriji, vraćanje u prošlost".

Da li je moguć paradoks kojeg je opisao Bradbury, da kad putnik kroz vrijeme u prošlosti slučajno zgazi leptira, to rezultira promjenom predsjednika države u njegovom pravom vremenu?
"Očekivali smo takva pitanja", rekao je profesor Volovich. "Došli smo do ovog zaključka: putovanje kroz vrijeme može promijeniti tijek povijesti, ali ne u velikoj mjeri".

Da bi vremeplov mogao postati stvarnost, znanstvenici naglašavaju potrebu da akcelerator čestica koji sada funkcionira polovicom snage, počne raditi punim kapacitetom. Isto tako, potrebno je eliminirati zastoje u radu.

"Naša najveća nada je da će CERN-ov akcelerator čestica dokazati postojanje crvotočina. Ako u akcelaratoru čestica nešto od energije stvorene sudarom nestane, to se može objasniti nastankom čestica koje su se prošetale vremenom kroz crvotočine".

Centar za istraživanje i razvoj Europskog vijeća za nuklearna istraživanja (CERN), obećao je da će od rujna akcelerator čestica funkcionirati kako treba.
Onda će možda postati jasnije da li su ruski fizičari bili u pravu sa svojim rješenjem jednog od najintrigantnijih problema u povijesti čovječanstva.

Povezani članci:

CERN i Higgsov Bozon, Čestica Koju Bog Ne Želi Da Otkrijemo
Znanost: Skriveni Svemir U Svakoj Crnoj Rupi?

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3483 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts