Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Borilačke Vještine: Morihei Ueshiba Ōsensei i Osvrt na Aikido

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Morihei Ueshiba rođen 14 Prosinca 1883 godine u mjestu Tanabe, bio je poznati umjetnik borilačkih vještina i osnivač japanskog aikida.

 

Dobio je nadimke Kaiso - u prijevodu "Osnivač", i Ōsensei - "Veliki Učitelj", proširio je popularnost aikida po cijelom svijetu.

 

Ueshiba je poznat i po tome što je studirao nekoliko borilačkih vještina u mladosti.Kao mladić, u mjestu Ayabe, sjedištu Omoto-kyo vjere, susreo se s učiteljem po imenu Deguchi Onisaburo.

Pacifist, Deguchi je propagirao nenasilan otpor i univerzalno razoružanje.

Učio je Ueshibu i ostale da su oružja i ratovi sredstva kojim zemljoposjednici i kapitalisti ostvaruju profit, a siromašni pate.

U 1927 godini, Morihei se preselio u Tokio gdje je osnovao svoj prvi dojo koji i danas postoji pod imenom Aikikai Hombu Dojo.

Godine 1969, Morihei Ueshiba je obolio i iznenada umro 26 Travnja od raka, a samo dva mjeseca kasnije, umrla je i njegova supruga.

Na samrti, uzeo je ruku svog sina i rekao "Sredi sve".


Postoje mnoge priče o Ueshibi i njegovoj borilačkoj vještini.

Kaže se na primjer da je mogao izbjeći prstenu studenata koji su ga okružili s mačevima u rukama i svi istovremeno napali.

Mnogi od tih studenata su kasnije izjavili da ga nisu niti primjetili dok je prolazio kroz njih.

Druga je priča da je bio u mogućnosti oboriti nekog na koljena snagom svog kiai-a.

Postoje rasprave u aikido svijetu da su neke od tih samo senzacionalističke priče, neki ih odbacuju kao mit stvoren oko istinskog genijalca, ali ipak samo ljudskog bića, dok drugi vjeruju da je Osensei uistinu mogao postići takve pothvate.


U jednom intervjuu, Shoji Nishio je izvijestila: "U ono vrijeme, bivši karate sensei butokukai-a po imenu Toyosaku Sodeyama mi je prišao i rekao da je upoznao fantoma, da ga nije mogao udariti niti jedan jedini put i da je ostao zadivljen njime". Naravno, fantom nevjerovatne brzine je bio Morihei Ueshiba.

You need to a flashplayer enabled browser to view this video


Pratite pokrete ovog starog čovjeka koji je isprašio tur svima u prostoriji bez i najmanjeg napora.

Upotrebljava metodu kojom može preusmjeriti fokus protivnikove energije bez kontakta.

Video u stvari prikazuje kako se brzina i kutevi mogu iskoristiti u vlastitu korist.

Učenici ga napadaju, ali vještim, brzim i preciznim pokretima Ōsensei kompromitira udarce svojih protivnika svaki put koristeći energiju napadača protiv njih samih.


Svojim učenicima je Morihei Ueshiba malo prije svoje smrti uputio posljednje pozive i dao zadnje upute: "Aikido je za cijeli svijet, ne budite sebični, aikido je za sve ljude posvuda".

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3922 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts