Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Božanstveno Djelo Bankara

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Crkva je povjerila svoje blago na čuvanje elitnim međunarodnim bankarima. Optuživati crkvu ili državu je jednako optuživanju silovanih, a ne nasilnika. Međutim, u piramidi društvene strukture, silovani silom prilika postaje nasilnik, tako sistem funkcionira. Crkvu i državu se ipak može optužiti za saučesništvo ili kukavičluk. Tko stoji iza bankara je danas poznata činjenica, nekoliko obitelji - one uobičajene u koje su uključeni Rothschildi i još poneka stara aristokratska dinastija. Svako toliko neko novo ime skriveno duboko na dnu bunara tajni ipak ispliva na površinu, ali to su često samo nečije marionete.


Religije su do dana današnjeg služile održavanju tajne stare piramidalne sheme socijalnih klasa. Religije su tu tajnu uzgajale, podržavale i skrivale arhaičnu istinu i obmanu na kojoj se temelji naše društvo. Religije, ne religija, a posebice institucije tih religija.
Ista stvar vrijedi i za državu. Iako se mora priznati da ideja o državi i nije toliko loša, koliko god da je ova činjenica ogavna, naše države još nisu bile ni rođene, a već ih je netko posjedovao. Naši društveni temelji su nametnuta volja elitne grupe kreditora zbog koje se država klima na stupovima rada što ne proizvodi vrijednosti nego dugove. Naša se moderna civilizacija temelji na pljački putem koje se znoj radnog naroda kroz oduzetu mu monetarnu suverenost velikodušno poklanja u zamjenu za dug za potpuno bezvrijedne papirnate novčanice, iako bi država suvremene demokracije u kojoj je narod taj koji je suveren trebala biti neutralna blagajna poravnanja, kompenzacija, te pravedne distribucije i redistribucije emisione dobiti i dohotka.

Nije li država trebala biti formirana od neovisnih ljudi, mikro plemena, općina, jednom riječju cigli neposredne demokracije građana. Nije li nam država trebala služiti umjesto da joj služimo? Nije li nam novac trebao koristiti umjesto da mu robujemo?

 

 

 

Gdje smo na kraju stigli? Ne možeš više sresti jednog jedinog neovisnog čovjeka, sve ide prema izgradji apsolutne ovisnosti o sustavu koji upravo postaje privatna globalna diktatura. I općine su prevarom zadužene i pretvorene u bankarske šaltere, kreditno-depozitne nasilnike koji pripadaju velikim bankarskim grupama. Iz nekog nepoznatog razloga, i općine su kao i svi ostali potpisale kolektivnu društvenu predaju u korist privatnog novca duga. I općine će vam se opravdavati time da moraju poštivati banksterske kriterije dugova, derivata i lihvarske valute.

Kroz lihvarsku valutu bez ikakve materijalne podloge, iz ničega izdavanu u opticaj u obliku duga prema njenom vlasniku u trenutku izdavanja, a koji je u potpunosti nedefiniran; svaka društvena aktivnost, svaki aspekt društvenog postojanja, postali su nečija osobna elitna milost ili nemilost.

I onda se religije i države, iako su sklopile ugovor s Vragom, kroz medije kao čude što brod tone, što je sve krenulo po zlu... Ugovor s Vragom o zakonom i vjerom nametnutoj upotrebi lihvarske valute, nikako drugačije ne može završiti nego pokoljem kroz kojeg će se potpuno isprazniti sadržaj vreće s blagom u kojoj su pohranjenje sve ono vrijednosti koje od čovjeka čine čovjeka... naša solidarnost, kreativnost, fantazija... masakr transormacije malih ljudi, majstora, obrtnika, male distribucije i malih poduzeća u privremene radnike na određeno vrijeme u službi franšize gospodarima novog svjetskog poretka.

 

Nakon što je povijest upoznala "Noć dugih noževa" i "Kristalnu noć", konačno sviće dan, "11 rujna 2010 - Međunarodni dan spaljivanja Kurana". U isto vrijeme, kratko nakon objave naslova "Opljačkali ste i rasprodali moju domovinu, bando lopovska" u kojem je opisano kako je Boris Žuvela, dragovoljac Domovinskog rata, ranjenik i logoraš, to nalijepio na svoj automobil; Danas.hr izlazi s člankom o jednom splićaninu i njegovom kreditu "Uzmeš 150 - platiš 450 tisuća". Naravno, po našim neovisnim novinarima, nije riječ o pljački nego o situaciji na tržištu, kretanju kamata i tečaja.

 

 

 

Jedan protiv drugog, kršćani protiv muslimana, crni protiv bijelih, lijevi protiv desnih. Tako globalni šahisti pomiču svoje figure. Podijeli, pa vladaj! Terry Jones je čovjek o kojem trenutno govori cijeli svijet, pastor crkve koja broji manje od 50 članova. Križarski ratovi, sjećate se?

 

 

 

Zbog toga što je islam zlo, nasilna religija koja pokušava zavarati naše društvo, Baptistička crkva u Gainsevilleu na Floridi, na čelu s pastorom Jonesom, paliti će Kurane na godišnjicu terorističkih napada na SAD. Sve bi to bilo u redu da u međuvremenu i ptice na granama nisu počele pjevati istinu o kontroverznom događaju koji je poslužio kao savršena isprika za kupnju vozne karte za ekpresni vlak na putu u novi svjetski poredak.

Zašto lagati samog sebe, organizirane religije dijele ljude, a vjerovanje u nešto ih ujedinjuje. Na primjer, mogao bi početi vjerovati da mi ljudi, obični smrtnici, zaista možemo promijeniti naše živote i učiniti svijet boljim mjestom za život. Sad kad si otkrio da novac ne mora biti uzrok sveg zla, više ne moraš plaćati račun za vlastito uništenje, upravo si novac pretvorio u korijen svakog dobra. Sretno!

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4275 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts