Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ben Bernanke: Novac Je Samo Bezvrijedna Iluzija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

"Znate šta? Sve to uopće nije bitno. Ništa od ovog takozvanog novca zaista uopće nije od nikakvog značaja.

Sve je to samo iluzija", dodao je Guverner Federalnih Rezervi Ben Bernanke vadeći novčanice iz svog novčanika i mašući njima ispred očiju svih onih koji su se nalazili blizu njega. "Samo ih pogledajte, besmisleni papirići s odštampanim brojevima po sebi. Bezvrijedni".

 

Prema riječima svjedoka, članovi Financijskog Odbora su nakon ove izjave kao gromom opaljeni par momenata šutljivo sjedili u svojim stolicama sve dok Senator Orrin Hatch nije napokon uzviknuo: "Oh moj Bože, on je u pravu. Sve je ovo jedna iluzija. Sav novac, cijela naša ekonomija, sve je to laž"!

 

Guverner Središnje Banke SAD-a je doista šokirao Amerikance dajući im na znanje da je novac samo beznačajan i neopipljiv nematerijalni društveni konstrukt.

 

Ono što je započelo kao rutinsko izvješće pred Financijskim Odborom Senata u utorak, završilo je time da je Bernanke strasno srušio cijeli koncept shvaćanja  valute i same temelje najveće svjetske ekonomije.

 

Ben Bernanke objasnjava sto je u stvari novacVijest o kolektivnoj zabludi nacije se brzo proširila, pa zaboga, ljudi su do sada zelenim papirićima mjerili svoju vrijednost kao živa bića.

U prostorima burze u New Yorku, trader Michael Palermo je proveo 25 godina vičući "Kupi, kupi, Prodaj, prodaj"! Za šta? "Sve što sam činio je da sam posredovao u prebacivanju bogatstva s jedne na drugu stranu, trateći svoj život na jurnjavu za neuhvatljivom halucinacijom o bogatstvu. Kojeg li velikog vica", dodao je na kraju, "Idem kući zagrliti svoju kćer."

Izvori iz Bijele Kuće navode da Predsjednik Barack Obama "i dalje pokušava ovo shvatiti". Navodno u samoći promatra svoju numizmatičku kolekciju mrmljajući si u bradu: "to je samo metal, to je samo metal".

"Doista ne znam niti što smo pomislili u prvom trenutku", rekao je bivši bankar Nathan Collins otvarajući vrata samohranoj majci s petero djece koja želi nazad svoju kuću. "Hrpe ljudi potpisuju hrpe papira i sada je ova obitelj ostala bez kuće u kojoj je živjela? To je jednostavno smiješno".

Čini se da je spoznaja da je novac ništa više od lukavo osmišljene igre ušla u svaku kuću u Americi...
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2518 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts