Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ako Su Banke Zle, I Svi Se Ljute, Prijeđimo Na Alternativne Valute

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
kaubojka
User Rating: / 1
PoorBest 

"Novac je privatiziran prevarom, najveća privatizacija u povijesti je prošla neopaženo, vrijeme je da od banaka preuzmemo ovlast za proizvodnju novca", piše Ben Dyson u članku kojeg je neki dan objavio britanski Guardian. "Znaš, dragi sinček, zapravo je nevjerojatno koliko ljudi mogu biti glupi kad im upravo od toga koliko glupi mogu postati - ovisi radno mjesto", rekla je mama Forest Gumpu koji je listao stranice Večernjeg lista prepune poziva i obećanja povezanih sa skorim hrvatskim parlamentarnim izborima u koje su očajnici uložili sve svoje nade. "Ako je banka zla, i ako se svi ljute, prijeđimo onda na alternativne valute", veselo je Forest odgovorio mami.

 

Jesmo li jednostavno samo lijeni ljudi koji troše i konzumiraju iznad granica svojih kupovnih mogućnosti suočeni s plaćanjem računa za vlastiti nehaj, ili je nešto drugo po srijedi što nadilazi ljudsku percepciju provocirajući našu inteligenciju i svjesnost? Da li je preostao netko tko još uvijek nije shvatio da je naš globalni monetarni sustav glavni uzrok ogromnog socijalnog stresa kojeg trpimo? Kroz mnoga stoljeća je širena upotreba beskonačnog nenaplativog duga. Na isti način na koji obični građani moraju uzeti treći, četvrti, peti - i tako dalje, kredit - da bi isplatili obaveze sa svojih kreditnih kartica; moćne internacionalne banke su gurnule svjetske vlade u zamku dužničkog ropstva iz koje nema bijega.

U ovim danima povlačenja ključnih poteza za cijelo čovječanstvo, odvijaju se izvanredne apsurdne komedije između onih koji znaju čijim interesima služe i onih koji su osuđeni podnijeti najveće patnje. Ukratko, osim posuđivanja novog novca, službeno nema druge solucije na vidiku - sve prepisane mjere za rješavanje tekuće financijske krize nameću više novih dugova kako bi se platile kamate na stare dugove.

U najvećoj tajnosti, u razdoblju između prosinca 2007 i srpnja 2010 godine, FED je u hitnim kreditima distribuirao 16.1 triliona dolara financijskim entitetima širom svijeta. Gotovo polovica od toga, ukupno 7.75 triliona dolara, dato je četirima američim bankama: Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch i Bank of America. U srpnju 2010, ukupna američka tržišna kapitalizacija je iznosila 15 triliona dolara - Federalne Rezerve su ubrizgale otprilike polovicu od toga. U situaciji u kojoj političari diljem svijeta uporno pokušavaju spasiti bankrotirane banke i njihovo globalno carstvo financijskih derivata, gotovo svi odgovorni za društveni život rade na prevari javnosti recitiranjem teksta nadrealističke komedije.

Sve je uvijek unaprijed namješteno, slobodno tržište ne postoji i demokracija je samo propagandirana slika stvarnosti koja egzistira jedino u našem mentalno programiranom kolektivnom umu. Industrija terora i straha služi samo kao izgovor za podjarmljivanje narodnih masa. George Carlin, jedan od najbriljantnijih komičara dvadesetog stoljeća, jednom je rekao: "Vi nemate izbore, vi imate vlasnike - to je pravi razlog zašto je obrazovanje sranje i zašto će ono uvijek ostati takvo".

Zakoračili smo u najvažniju avanturu u čitavoj povijesti ljudske vrste u kojoj je jezik novca najutjecajniji i najkorišteniji medij za formalizaciju individualnih i kolektivnih kapaciteta. Ako ne uspijemo promijeniti novac, nećemo uspjeti izbjeći smrt od raka koji proždire i nas i ovaj prekrasni planet. Bez samoogledavanja, razumijevanja, novih ideja, novih vrsta valuta i filozofija o održivom novcu, uistinu ne možemo riješiti niti jedan od naših problema.

Kako krenuti putem željene brze ekonomske, političke, društvene i kulturne transformacije; ili drugim riječima, prema čovjekovoj, građanskoj i monetarnoj suverenosti?

Vrijeme je najveća vrijednost koja život može ponuditi, a novac je savršeni instrument za otimanje ljudima njihovog vremena za život i evoluciju. Vrijeme je način za povećanje na kamatonosnom dugu bazirane proizvodnje - često besmislene - i dominaciju nad masama. Nedostatak vremena je ono što nas drži na ovom nevjerovatno apsurdnom putu u kataklizmu. 

Učiti moć valuta nam omogućuje dominirati nad moći vremena.

Ljudi i poslovni subjekti od danas mogu izabrati puno bolju opciju nego što je novac banaka, oni su slobodni prihvaćati alternativne valute i razmjenjivati svoje proizvode i usluge na novi način koji nije štetan već koristan za cijelo društvo.

Novac Slobodnog Planeta je jednostavan i transparentan koncept alternativne valute u kojem - bez obzira na to gdje žive - ljudi mogu trampiti ili trgovati plaćajući u nečem što je u osnovi održiva zamjena za nametnuto neodrživo zakonsko sredstvo plaćanja.

Ljubazno vas pozivamo da istražite da li ovakav pristup izgradnji povjerenja između grupa i pojedinaca, tvrtki i institucija - kroz svježe renoviranu platnu infrastrukturu integriranu u mrežu specifično dizajniranu u tu svrhu - za vas u ovom našem "ništa se ne može promijeniti" svakodnevnom životu ima smisla.

Društvena Mreža I Platni Sustav - Crom Alternativna Valuta

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3303 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts