Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Na poznatim i cijenjenim stranicama "Mish's Global Economic Trend Analysis", izašla je prije neki dan šokantna vijest sa naslovom:  "Od 14 Kolovoza 2009 godine, Federalno Osiguranje Depozita Je U Bankrotu"!

U vrlo kratkom vremenskom periodu, bankrotiralo je skoro 80 američkih banaka. Je li ostalo još nešto novaca u osiguravajućem fondu?


Mish navodi da je još po starim pravilima koja su već prevaziđena, a koja pokazuju vrlo ozbiljno stanje američke bankarske industrije, omjer novca namijenjen osiguranju i omjer sume koja je osigurana iznosio 0,014%.
Ovog petka je bakrotiralo 5 novih banaka, PNC Bank, Colonial Bank, Union Bank, Community Bank of Arizona i Community Bank of Nevada.


Ako je po izvještajima u kasi Federalnog Osiguravajućeg Fonda Za Depozite bilo preostalo $641 miliona dolara, onda je taj fond od petka, 14. Kolovoza 2009 u bankrotu jer za pokrivanje Community Bank treba $781.5 miliona dolara, a za pokrivanje Colonial Bank $2.8 milijardi dolara.


Osim toga, Vlada Sjedinjenih Američkih Država je utrošila mnogo vremena za uvjeravanje javnosti da je potražnja za kupovinom dužničkih obveznica Državnog Trezora ostala na visokim nivoima.
Interesantno, ali samo prije nekoliko godina, trošenje vremena na ovakve stvari bi predstavljalo samo nepotrebano bacanje vremena jer prodaja američkog duga nikada do sada nije predstavljala problem.
Kako su se vremena i okolnosti nabrzaka promijenili!
Sa sada insolventnim Sjedinjenim Američkim Državama bez ikakve nade, za američku vladu je imperativ broj 1 postao uvjeriti cijeli svijet da je potražnja za kupnjom novih obveznica američkog duga visoka.  

Kada bi strani vjerovnici koji su u posjedu hipoteka nad ekonomijom SAD-a uvidjeli da takva potražnja isparava, to bi uzrokovalo trenutni porast kamatnih stopa, a ubrzo bi slijedilo snižavanje američkog nacionalnog kreditnog rejtinga koji još uvijek ima isti lakrdijaški "AAA" rejting bez obzira na trilione dolara muljaža na Wall Street-u.

Prošlog tjedna, Chris Martenson je ukazao na to da su Federalne Rezerve potajno kupile skoro polovicu trezorksih obveznica ponuđenih na aukciji.
Ovo je još jedan primjer mentaliteta obmane vlade SAD-a, jedva iznenađenje s obzirom na muljažu poslovnih modela njihovih gazdi s Wall Street-a.

Vrlo je star oblik prijevare postaviti vlastite agente na aukciji koji se nadmeću za ponuđenu vlastitu robu kako bi se povećala cijena.
Činjenica da vlada SAD-a treba pribjegavati ovakvim taktikama jasno indicira da je američka financijska Ponzi-shema na nizbrdici totalnog kolapsa.

Oni malo informiraniji već znaju da najbitinije pitanje nije "ako", već "kada" se proglašava bankrot Sjedinjenih Američkih Država.
Suprotno obmanama objavljenim na dnevnoj bazi propagandnog stroja američke vlade, Vlada SAD-a ne radi na spašavanju američke ekonomije jer je to već nemoguće, vlada radi na odgađanju formalne objave o stečaju SAD-a.
Sa preko $57 trilijuna dolara ukupnog javnog i privatnog duga, te dodatnih $70-$90 trilijuna dolara nagomilanih u nepokrivenim obvezama, Amerika i njena slabašno gospodarstvo od $11 trilijuna dolara ne mogu isplaćivati glavnicu i kamate na taj ogroman dug, čak niti pod pretpostavkom da bi budući kreditori mogli biti pronađeni.

BDP-društveni bruto proizvod Sjedinjenih Američkih Država iznosi oko $13 triliona dolara, ali $2 triliona dolara nisu ništa drugo nego statistička farsa.
Ako oduzmete tih $2 trilijuna dolara, ne samo što se omjer dug/BDP automatski pogoršava za 20%, već kada bi Amerika počela objavljivati prave podatke o društvenom bruto proizvodu, virtualno je sigurno da bi odmah izgubila najveći mogući kreditni rejting "AAA" kojeg očajnički treba za odgodu objave bankrota.
Ne šokira li vas činjenica da što je manja potražnja za obveznicama američkog javnog duga, to je veća monetizacija tog istog nacionalnog javnog duga, odnosno tiskanje novog novca-duga, dolara iz ničega.

Elementarno poznavanje ekonomije je da kad se povećava razvodnjavanje bilo čega, vrijednost svake jedinice tog nečega mora propadati.
Dakle to dodaje još jedan novi političko-ekonomsko-financijski "balon" gospodarstvu SAD-a i američkog dolara samog po sebi.
Kao i kod svih mjehura, promjena u cijenama će biti bolna kada se brze vijesti o spoznaji najnovije kon-monopoli-igre prošire diljem svijeta.
Očito je da je jedno od najznačajnijih pitanja, koliko mjeseci će ekonomija SAD-a moći i dalje opstati, s obzirom da je već upletena u prevaru sudjelovanjem u vladinim aukcijama vlastitog duga.
Isti strani "pušači" kojima su spaljene stotine milijardi dolara, čija je kupnja golemo precijenjenog smeća Wall Street-ovih tvornica prevara završila u dimu, neće dobro reagirati kada otkriju da ih je prevarila direktno američka vlada.

Kada bi se Sjedinjenim Američkim Državama presjeklo crijevo infuzije stranog kreditiranja, već bi sutradan gledali samo dva moguća rezultata: formalno priznanje nacionalnog bankrota, ili potpunu monetizaciju američkog duga.
Ako SAD-e budu prisiljene na tiskanje mnogih novih trilijuna dolara godišnje umjesto obmanjujućeg "zaduživanja" s vraćanjem tog novca kao do sada, odmah započinje ciklus hiperinflacije kojeg su zbilja mnogi predvidjeli.
 
 
 
Sjedinjene Američke Države su već u bankrotu.

Ovo otkriće FED-ovog kupovanja trezorskih obveznica jednostavno donosi sada već rasprostranjeno prepoznavanje ove nesolventnosti puno, puno bliže.
« StartPrev12345678910NextEnd »

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5271 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts