Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum Recent Topics
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
2 Topics
  • Page:
  • 1

Latest messages

emo
Dana 09.11.2017 zaprimio sam putem preporučene poštanske pošiljke zakašnjeli, vlastoručno potpisani Zaključak (datiran 06.11.2017) Vladimira Perića u kojemu dotični, u svojstvu Potpredsjednika Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, iznosi stanovite tvrdnje glede moje "Obavijesti o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom" (datirane 28.08.2017) uredno i pravovremeno dostavljene ASP-u 30.08.2017, te u sklopu kojega se dotični također i očituje o mojoj Tužbi protiv MUP-a RH (datirana 28.08.2017) uredno dostavljenoj ASP-u 30.08.2017.

Nekoliko dana poslije toga, u srijedu 15.11.2017, preporučenim poštanskim pošiljkama poslao sam na službene adrese udruge Čovjek (za ASP) moju Obavijest o poduzimanju legitimne samoobrane od prevare Članova Arbitražnog suda pravde počinjene nada mnom (višestrukim kršenjima Pravilnika Arbitražnog suda, Zakona o arbitraži, međusobnih Ugovora te iznošenjem mnogobrojnih neistina).
Nevjerojatno ali što se tiče Arbitražnog suda pravde opet istinito, bilježim novi sramni pokušaj njegovih Članova da nekažnjeno pobjegnu od vlastite odgovornosti za štete koje su prouzročili vlastitim nakaradnim djelovanjem: samo dva dana nakon što je 17.11. 2017 pokušaj dostave moje preporučene poštanske pošiljke Arbitražnom sudu pravde rezultirao točno kao što pokazuje screenshot trackinga poštanskih pošiljki, 19.11.2017 u najnovijoj promjeni službene web stranice udruge Čovjek naslovljene "ARBITRI" - s Liste je navodno “nestao” i Vladimir Perić (Zagreb).
(klikni na sliku za veću sliku)(klikni na sliku za veću sliku)


Uvid u Registar Udruga Republike Hrvatske na dan 19.11.2017 i screenshot trackinga poštanske pošiljke koju je Aleksa Pavletić (njegova već treća po redu neuspješna dostava Dokumenata ASP-u), dan poslije mene 16.11.2017 poslao na adresu Sjedišta udruge Čovjek - "Vrhovčev vijenac 9, Zagreb":Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
Petak, 03.11.2017

Tko god, istražujući transparentnost, posjeti stranice Arbitražnog suda pravde kreirane u sklopu web sajta udruge Čovjek, primijetiti će da na njima nema ni Oglasne ploče udruge, a začudo ni Oglasne ploče samog Suda.
Kako o nenajavljenoj iznenadnoj promjeni tekstualnog sadržaja na web stranici "ARBITRI" udruge Čovjek, na kojoj dakle od 18.10.2017 među Arbitrima Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek više nije prisutan Aleksa Pavletić - Pula, do dan danas nema ama baš nikakvog službenog ili neslužbenog objašnjenja ni na sajtu Udruge Čovjek ni na sajtu "Zvono Istine" Vladimira Perića ni na sajtu "Kontrola Uma" Dražena Kasala, zasada je nepoznato što se točno dogodilo. Iako je - pošto se radi o web stranici - lako moguće da je došlo do nekakve tehničke greške ili eventualnog hakiranja iste, takvo što je malo vjerovatno jer budući je ipak u pitanju službena stranica Suda a ne neka bezvezna stranica s igricama, nakon 15 proteklih dana valjda bi sve već bilo dovedeno u originalno prvobitno stanje.


(klikni na sliku za veću sliku)


Bilo kako bilo, nakon navedenog, dakle još uvijek misterioznog nestanka Alekse Pavletić sa službene liste Arbitara ASP-a, odmah sam od dotičnog hitno zatražio službeni susret da mu se u potpunosti opravdano obratim sa Zahtjevom za određenim informacijama.

Da podsjetim, Arbitražnom sudu pravde sam 26.05.2017 uredno dostavio moju Obavijest o Zahtjevu za razjašnjenjem i/ili dopunom i/ili ispravkom njegovog Pravorijeka [datiranog 07.04.2017] glede moje Tužbe protiv trojice njih koji su u svojstvu djelatnika tzv. Policije Republike Hrvatske, onomad 08.11.2016 djelovali u odnosu na mene nelegitimno na kriminalan način, te mi prouzročili stanovite štete. Budući da od ASP-a apsolutno nekorektno nikad nisam dobio nikakav odgovor na moj spomenuti Zahtjev, Arbitražnom sudu pravde sam zatim 30.08.2017 uredno dostavio "Obavijest o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom", te sam jedan njen primjerak istog dana isto tako uredno dostavio na znanje također i Arbitru ASP-a Aleksi Pavletiću. Istog tog 30.08.2017, i Arbitražni sud pravde udruge Čovjek i Arbitar ASP-a Aleksa Pavletić uredno su zaprimili moju Tužbu protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Premda gotovo redovito izbjegavam baviti se pretpostavkama, ne zaboravljajući već proživljeno zasad iz predostrožnosti nikako ne isključujem mogućnost da je misteriozni nestanak navedenog Arbitra sa službene liste Arbitara ASP-a na dan 18.10.2017 eventualno uzročno-posljedično povezan sa sljedećim odlomkom iz moje "Obavijesti [datirane 28.08.2017] Arbitražnom sudu pravde o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom" - koji se odnosi na moju Tužbu [datiranu 28.08.2017] protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske: “s obzirom na navedene nedopustive navike unutar vaše Institucije, za razliku od moje prethodne dvije Tužbe pokrenute onomad pri ASP-u, ovog trećeg puta u nadi da neću opet biti izigran izabirem da Arbitražni postupak umjesto tročlanog Sudbenog vijeća vodi Arbitar pojedinac sa službene Liste Arbitara Arbitražnog suda pravde - Aleksa Pavletić, Pula”.

--------------------------------------------------


Četvrtka 19.10.2017, ja čovjek Aljoša iz obitelji Đurić i Aleksa Pavletić Arbitar Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, službeno smo se susreli u 16.00h u Cybercafe-u ovdje na geografskom području planete Zemlje poznatijem kao tzv. Pula. Potpuno opravdano Aleksi Pavletiću sam se obratio sa Zahtjevom za informacijama glede toga do kud se stiglo s obradom moje "Obavijesti Arbitražnom sudu pravde o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom", glede toga u kojoj je trenutno fazi postupak povodom moje Tužbe podignute pri ASP-u protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te glede iznenadne misteriozne promjene tekstualnog sadržaja na web stranici Udruge Čovjek naslovljenoj "ARBITRI".

Naravno da sam od Alekse Pavletića zatražio da me o svemu navedenome, osim usmeno izvjesti u primjerenom roku također i putem vlastoručno potpisanog službenog Dokumenta - što je on korektno bez ikakvog problema prihvatio. Budući da vrijeme nezaustavljivo prolazi, u iščekivanju spomenutog Dokumenta - zlu ne trebalo danas 03.11.2017 odnosno 14 dana nakon našeg službenog susreta evo javno objavljujem jedan dio informacija koje mi je Aleksa Pavletić tada pružio:

***
Aleksa Pavletić potvrdio mi je da je 30.08.2017 primio na znanje jedan primjerak moje "Obavijesti Arbitražnom sudu pravde o opomeni, o novčanoj obvezi i o ostalom", i upoznao se sa svim u njoj sadržanim detaljima;

***
Aleksa Pavletić dao mi je do znanja kako je u odnosu na moju najnoviju Tužbu podignutu pri ASP-u prije cirka 2 mjeseca protiv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a u kojoj sam njega izabrao za Arbitra pojedinca, on uredno i u cijelosti ispoštovao vlastite obveze iz Pravilnika ASP-a i Zakona o arbitraži (NN 88/01), tako što je jedan primjerak svoje Izjave o pristanku na obnašanje dužnosti Arbitra pojedinca ASP-a u Postupku povodom Tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske' - lično predao u ruke, kao jednome od ovlaštenih u ASP-u za podizanje pošte, Robertu Pittneru, dok je drugi primjerak te iste Izjave poslao pravovremeno 11.10.2017 putem preporučene pošiljke br. RC748062533HR na adresu Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek (PP 77, 10001 Zagreb).

Naknadnom provjerom utvrdio sam, što me s obzirom na već proživljene nedopustive prakse unutar ASP-a nimalo ne čudi i ne iznenađuje, kako Izjava Alekse Pavletića o njegovom pristanku na obnašanje dužnosti Arbitra pojedinca ASP-a u Postupku povodom Tužbe čovjeka 'Aljoša iz obitelji Đurić' protiv osobe 'Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske' - nije putem preporučene poštanske pošiljke dostavljena Arbitražnom sudu pravde udruge Čovjek zato jer “Primatelj nije tražio”, što pak jedino znači da Primatelj Sud ili nedopustivo uopće ne kontrolira svoj vlastiti službeni poštanski sandučić, ili da Primatelj Sud opet nedopustivo u vlastitu korist na račun tuđe štete nije htio podići specifično baš ovu poštansku pošiljku:


(klikni na sliku za veću sliku)


O dosad korektno ispoštovanim obvezama Alekse Pavletić proizlazećim iz Pravilnika ASP-a i Zakona o arbitraži (NN 88/01), informirao sam se pažljivim pregledom potonjih i primijetio kako je s time zasada sve ok:

PRAVILNIK ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE
Članak 30.
1) Tužba treba sadržavati naročito:
e) određivanje arbitra člana vijeća ili prijedlog da odlučuje arbitar pojedinac.
Članak 7.
1) Stranke se mogu sporazumjeti da arbitražu provodi arbitražno vijeće ili arbitar pojedinac.
Članak 13.
Arbitri prije postupka u svakom predmetu trebaju dati pisanu izjavu da pristaju obnašati dužnost arbitra.
Članak 9.
1) Ako su se stranke sporazumjele da se imenuje samo jedan arbitar, dužne su priopćiti ASP ime arbitra pojedinca. Ime arbitra pojedinca može u tom slučaju biti utvrđeno već u ugovoru o arbitraži, u naknadnom sporazumu ili tijekom arbitražnog postupka.
Članak 31.
1) Arbitražni sud će dostaviti tuženiku zaprimljenu tužbu i pozvati tuženika da podnese pisani odgovor u roku od 8 dana od dana dostave poziva, odnosno najkasnije do dana održavanja rasprave, ako je njeno održavanje određeno. U pisanom odgovoru treba se navesti i arbitar kojeg se određuje za člana vijeća, odnosno prijedlog da odlučuje sudac pojedinac.
2) Odgovor tuženika s dostavljenim prilozima daje se na uvid tužitelju.

ZAKON O ARBITRAŽI (NN 88/01)
Članak 6.
(8) Smatra se da je ugovor o arbitraži valjan i ako tužitelj podnese tužbu arbitražnom sudu, a tuženik ne prigovori nadležnosti arbitražnog suda najkasnije u odgovoru na tužbu u kome se upustio u raspravljanje o biti spora.
Članak 11.
(1) Izjavu o prihvaćanju dužnosti arbitar mora dati pismeno, što može obaviti i tako da potpiše ugovor stranaka o arbitraži.
(2) Arbitar je dužan arbitražu voditi primjerenom brzinom i pravodobno poduzimati radnje u postupku te se brinuti da se izbjegne svako odugovlačenje po­stupka.
;

***
Što se tiče toga kako je 18.10.2017 - dakle usred procesa tuženja - iznenada i sasvim neočekivano nestao s web stranice "ARBITRI" udruge Čovjek, Aleksa Pavletić dao mi je do znanja kako on, od datuma kad je uvršten na službenu Listu Arbitara Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek, pa sve do 19.10.2017 tj. dana našeg susreta, nikada od ASP-a u vezi s time nije primio nikakvu primjedbu ili bio upozoren na bilo koji oblik nemarnosti ili ikakvo kršenje bilo čega, te kako isto tako o nekakvom eventualnom "otkazu s posla" nije službenim putem zaprimio nikakav vlastoručno potpisani Dokument ASP-a popraćen opravdanim i valjanim razlozima za takvo što. Aleksa Pavletić mi je tada također dao do znanja kako je on, sukladno rečenome mi, i dalje u posjedu njegove Sudačke iskaznice Arbitražnog suda pravde udruge Čovjek.
Bankrot Hrvatske: Ko ...
2 Topics
  • Page:
  • 1

Who is online

In total there are 595 users Online  ::  0 Members and 595 Guests 
Legend ::   Site Administrator Global Moderator Moderator User Guest
  • Total Messages: 2908 | Total Subjects: 1069
  • Total Sections: 5 | Total Categories: 105
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.20 seconds