Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum Recent Topics
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
4 Topics
  • Page:
  • 1

Latest messages

emo
Aljoša iz obitelji Đurić
aljosa[at]cromalternativemoney.org
Utorak, 24 ožujak 2015

Olgica Tolić
Olgica.Tolic[at]sabor.hr


Draga Gospođo Olgica Tolić,

danas (24.03.2015) sam među pristiglim emajlovima zamijetio i jedan upućen s vaše strane.
Ovime vas korektno obavještavam da vam primitak ni u kom slučaju ne mogu potvrditi, iz prostog razloga što sam vašu današnju email poruku prekinuo pregledavati odmah - već pri prvom redu. Naime ostatak sadržaja me se apsolutno ne tiče, budući da dokument nije naslovljen na mene. Niti sam Gospodin, niti sam Aljoša Đurić, već sam čovjek - Aljoša iz obitelji Đurić.

Ugodan dan.

Planeta Zemlja, 24 ožujka 2015
Aljoša iz obitelji Đurić
Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
Slanje Obavijesti o platnom instrumentu SOVRO koštalo me nekih stotinjak eura.
Trebalo je čekati tih cirka mjesec dana, ali evo i zadnje preporučeno pismo je konačno isporučeno. Dakle sad je svim adresiranim primateljima Obavijest uredno dostavljena.
Razvoj događaja:

(24.03.2015)
Poštovani g. Đurić,

U privitku prosljeđujem dopis predsjednika Hrvatskoga sabora, g. Josipa Leke, vezano za Vašu predstavku.

S poštovanjem,

Olgica Tolić
Savjetnica u Uredu predsjednika i
savjetnica u Izaslanstvu Hrvatskoga sabora
u Parlamentarnoj skupštini OESS-a
Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6
10000 Zagreb

Tel.: 01 4569 650
Fax: 01 6303 010
e-mail: olgica.tolic[at]sabor.hrHRVATSKI SABOR
PREDSJEDNIK


Klasa: 050-01/15-02/84
Ur.broj: 6511-1-15-02

Zagreb, 11. ožujak 2015.

HRVATSKI SABOR
Odbor za predstavke i pritužbe
g. Dinko Burić, predsjednik


Na temelju članka 44. stavak 6. Poslovnika Hrvatskoga Sabora upućujem na razmatranje predstavku gospodina Aljoše Đurića.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Josip Leko


Na znanje:
g. Aljoša Đurić
aljosa[at]cromalternativemoney.org
Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
XXXXX XXXXXXX
Ulica XXXXXXX X
51410 Opatija
Hrvatska


OSOBA: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO
OIB: 23057039320

Jadranski trg 3A
51000 Rijeka
Hrvatska


PREDMET: Isplata u cijelosti Kredita br. XXXXXXXXXX i XXXXXXXXXX


Poštovani,
posljedice aktualne financijsko-ekonomske krize koja čitavim globusom hara još od 2007 godine ni mene nisu zaobišle, što je više nego očito iz naših međusobnih odnosa. Moram priznati da sam poprilično zbunjen faktom da sve više ljudi, a među njima i impozantan broj stručnjaka, uključujući Nobelovce, tvrdi kako u pitanju nije nikakva kriza već da je u tijeku najveća pljačka u povijesti čovječanstva. Bilo kako bilo, vremena su ovo više nego teška, u kojima širom svijeta isključivo središnje banke imaju ovlast izdavati takozvano "zakonsko sredstvo plaćanja". Zakonsko sredstvo plaćanja koje - čini se - izuzev nominalnog iznosa otisnutog na sebi, u momentu izdavanja niti ima ikakvu intrizičnu vrijednost, niti ima ikakvo materijalno pokriće. Čudna vremena, stvarno, uzme li se u obzir podatak, iz relevantnih izvora, da preko 97% onoga što planetom kruži kao navodni "novac" - usporedo sa spomenutim "zakonskim sredstvom plaćanja" - niti je na neki misteriozan način izdano od strane središnjih banaka, niti je u obliku novčanica, niti je u obliku kovanica.

Po mom shvaćanju, ugovor je u osnovi veoma jednostavna i prosta stvar: s jedne strane je potpis ponuditelja, a s druge potpis akceptanta. Po mom shvaćanju, svaki je ugovor nevaljan ukoliko do njegovog zaključenja nije došlo svjesnim dobrovoljnim pristankom, ukoliko u njemu ponuda bez zatajenih faktora nije u potpunosti razjašnjena, te ukoliko isti ne sadrži vrijednosnu podlogu obiju strana.
Po mom shvaćanju, istina je kao valjana tvrdnja o realnosti suverena u poslovanju. Podmetanje laži i obmana, zato da bi se namaknula korist za sebe ili nekog trećeg, zato da bi se nekome prouzročio gubitak ili ga se izložilo riziku gubitka - nešto je što po mom shvaćanju bilo koji poslovni ugovor čini ništavnim. Po mom shvaćanju, niti jedan poslovni ugovor nije valjan ako dvije ugovorne strane nisu pri poslovanju međusobno razmijenile nešto od podjednake vrijednosti.

Po mom shvaćanju, fikcije nisu sposobne misliti, tvrditi, ugovarati i potpisivati se. Ukoliko negdje postoji valjana legitimna tvrdnja o nekakvoj posudbi nečega nekome, onda po mom shvaćanju to "nešto" prije sveg ostalog mora zaista biti "nešto" a ne "ništa". U suprotnom, ne samo da do nikakve posudbe nikad nije ni došlo, nego bi ovakva tvrdnja, odnosno ugovor, predstavljao čisti kriminal. Naime baš kao što je nula uvijek nula, neovisno o tome množiš li je sa tisuću ili sa sto trilijuna, tako je primjerice i novac bez ikakve intrizične vrijednosti i materijalnog pokrića također uvijek isprazna ništica, bez obzira koliko je velika znamenka ispisana na njegovom naličju.

Draga OSOBO 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO - OIB: 23057039320',
ukoliko Krediti br. XXXXXXXXXX i XXXXXXXXXX predstavljaju valjane i legitimne ugovore koji me kao dužnika za vas vežu, onda Ja, XXXXX XXXXXXX, na datum dostave vam ovog Dokumenta putem preporučene poštanske pošiljke broj XXXXXXXXXXXXX, navedeni dug iznosa 12.588,56 kuna u cijelosti isplaćujem "SOVRO - Suverenim Platnim Instrumentom" (priložen ovome pismu u prisustvu svjedokinje XXXXX XXXXX, Ulica XXXXXXX X, Rijeka, rođena XX.XX.1989 u Rijeci) čiji je jedinstveni identifikacijski broj SVR-AAA-00004, a glasi na Donositelja i na iznos od 12.588,56 kuna.
Shodno tome, zahtjevam da se saldo računa/kreditne pozicije odmah prilagodi novom činjeničnom stanju.

Svako daljnje obraćanje mi u vezi s ovim slučajem, smatrat ću kao učinjeno pod uredskom prisegom i pod punom osobnom odgovornošću (materijalna, financijska, kriminalna i odgovornost za krivokletstvo uključene).
S obzirom na činjenicu da bilo kakav valjan i legitiman ugovor može zajedno vezivati isključivo protustrane koje su ga i zaključile, ovim vas putem također korektno obavještavam da ću kao pokušaj prevare smatrati svaki eventualni budući dokument koji se odnosi na ovaj slučaj, ukoliko mi takav dokument možebitno pošaljete bez vašeg vlastoručnog potpisa na njemu, i ukoliko mi takav dokument možebitno pošalje netko drugi a uz njega u vidu potvrde/uvjerenja s vašim vlastoručnim potpisom ne priloži nepobitni dokaz da ste ga ovlastili djelovati u vaše ime. Svaki će takav eventualni dokument biti vraćen pošiljatelju, naravno uz poduzimanje odgovarajućih protumjera s moje strane.

Iskreno i u dobroj vjeri,
s pridržanim svim Prirodnim pravima.


Opatija, 25 veljače 2015
Potpis: XXXXX XXXXXXX
Isplata kredita suve ...
emo
XXXXX XXXX
Ulica XXXXXXX X
52100 Pula
Hrvatska


OSOBA: OTP BANKA HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO
OIB: 52508873833

Domovinskog rata 3
23000 Zadar
Hrvatska


PREDMET: Isplata u cijelosti Kredita br. XXXXXXXXXXXX XX


Poštovani,
posljedice aktualne financijsko-ekonomske krize koja čitavim globusom hara još od 2007 godine ni mene nisu zaobišle, što je više nego očito iz naših međusobnih odnosa. Moram priznati da sam poprilično zbunjen faktom da sve više ljudi, a među njima i impozantan broj stručnjaka, uključujući Nobelovce, tvrdi kako u pitanju nije nikakva kriza već da je u tijeku najveća pljačka u povijesti čovječanstva. Bilo kako bilo, vremena su ovo više nego teška, u kojima širom svijeta isključivo središnje banke imaju ovlast izdavati takozvano "zakonsko sredstvo plaćanja". Zakonsko sredstvo plaćanja koje - čini se - izuzev nominalnog iznosa otisnutog na sebi, u momentu izdavanja niti ima ikakvu intrizičnu vrijednost, niti ima ikakvo materijalno pokriće. Čudna vremena, stvarno, uzme li se u obzir podatak, iz relevantnih izvora, da preko 97% onoga što planetom kruži kao navodni "novac" - usporedo sa spomenutim "zakonskim sredstvom plaćanja" - niti je na neki misteriozan način izdano od strane središnjih banaka, niti je u obliku novčanica, niti je u obliku kovanica.

Po mom shvaćanju, ugovor je u osnovi veoma jednostavna i prosta stvar: s jedne strane je potpis ponuditelja, a s druge potpis akceptanta. Po mom shvaćanju, svaki je ugovor nevaljan ukoliko do njegovog zaključenja nije došlo svjesnim dobrovoljnim pristankom, ukoliko u njemu ponuda bez zatajenih faktora nije u potpunosti razjašnjena, te ukoliko isti ne sadrži vrijednosnu podlogu obiju strana.
Po mom shvaćanju, istina je kao valjana tvrdnja o realnosti suverena u poslovanju. Podmetanje laži i obmana, zato da bi se namaknula korist za sebe ili nekog trećeg, zato da bi se nekome prouzročio gubitak ili ga se izložilo riziku gubitka - nešto je što po mom shvaćanju bilo koji poslovni ugovor čini ništavnim. Po mom shvaćanju, niti jedan poslovni ugovor nije valjan ako dvije ugovorne strane nisu pri poslovanju međusobno razmijenile nešto od podjednake vrijednosti.

Po mom shvaćanju, fikcije nisu sposobne misliti, tvrditi, ugovarati i potpisivati se. Ukoliko negdje postoji valjana legitimna tvrdnja o nekakvoj posudbi nečega nekome, onda po mom shvaćanju to "nešto" prije sveg ostalog mora zaista biti "nešto" a ne "ništa". U suprotnom, ne samo da do nikakve posudbe nikad nije ni došlo, nego bi ovakva tvrdnja, odnosno ugovor, predstavljao čisti kriminal. Naime baš kao što je nula uvijek nula, neovisno o tome množiš li je sa tisuću ili sa sto trilijuna, tako je primjerice i novac bez ikakve intrizične vrijednosti i materijalnog pokrića također uvijek isprazna ništica, bez obzira koliko je velika znamenka ispisana na njegovom naličju.

Draga OSOBO 'OTP BANKA HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO - OIB: 52508873833',
ukoliko Kredit br. XXXXXXXXXXXX XX predstavlja valjan i legitiman ugovor koji me kao dužnika za vas veže, onda Ja, XXXXX XXXX, na datum dostave vam ovog Dokumenta putem preporučene poštanske pošiljke broj XXXXXXXXXXXXX, navedeni dug iznosa 809.027,36 kuna u cijelosti isplaćujem "SOVRO - Suverenim Platnim Instrumentom" (priložen ovome pismu u prisustvu svjedoka XXXXX XXXXX, Ulica XXXXXXX X, Pula, rođen XX.XX.1979 u Puli) čiji je jedinstveni identifikacijski broj SVR-AAA-00003, a glasi na Donositelja i na iznos od 809.027,36 kuna.
Shodno tome, zahtjevam da se saldo računa/kreditne pozicije odmah prilagodi novom činjeničnom stanju.

Svako daljnje obraćanje mi u vezi s ovim slučajem, smatrat ću kao učinjeno pod uredskom prisegom i pod punom osobnom odgovornošću (materijalna, financijska, kriminalna i odgovornost za krivokletstvo uključene).
S obzirom na činjenicu da bilo kakav valjan i legitiman ugovor može zajedno vezivati isključivo protustrane koje su ga i zaključile, ovim vas putem također korektno obavještavam da ću kao pokušaj prevare smatrati svaki eventualni budući dokument koji se odnosi na ovaj slučaj, ukoliko mi takav dokument možebitno pošaljete bez vašeg vlastoručnog potpisa na njemu, i ukoliko mi takav dokument možebitno pošalje netko drugi a uz njega u vidu potvrde/uvjerenja s vašim vlastoručnim potpisom ne priloži nepobitni dokaz da ste ga ovlastili djelovati u vaše ime. Svaki će takav eventualni dokument biti vraćen pošiljatelju, naravno uz poduzimanje odgovarajućih protumjera s moje strane.

Iskreno i u dobroj vjeri,
s pridržanim svim Prirodnim pravima.


Pula, 24 veljače 2015
Potpis: XXXXX XXXX
Isplata kredita suve ...
4 Topics
  • Page:
  • 1

Who is online

In total there are 48 users Online  ::  0 Members and 48 Guests 
Legend ::   Site Administrator Global Moderator Moderator User Guest
  • Total Messages: 2731 | Total Subjects: 1048
  • Total Sections: 5 | Total Categories: 105
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.18 seconds