Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: NEKREDITNI NOVAC

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #219

Gospodine Roman, mislim da je Crom nekreditni novac, ali mislim da je moje objašnjenje najvažnije ali nigde nisam našao slično. Ja dajem diferencijalnu jednačinu potrebne količine nekreditnog novca (dM). dM = (PdQ - MdV)/(V+dV)

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #220

Gospodine Roman, Crom je nekreditni novac. Ali ja sam nekreditni novac izveo iz diferencijalne jednačine: dM = (PdQ - MdV)/(V+dV), koja daje dinamički model razvoja društva, dok je Vaša jednačina statička (MV = PQ), i važi samo za stanje ravnoteže, koje je moguće samo u stanju mirovanja. Zato sam mislio da dajem važnu teoretsku dopunu teoriji o nekreditnom novcu, koja bez te dopune ostaje kao zdravorazumsko mišljenje bez teoretskog obrazloženja.

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #221

Gospodine Roman, Crom je nekreditni novac. Ali ja mislim da dajem važno teoretdko objašnjenje nekreditnog novca. Nekreditni novac (dM) je objašnjen pomoću diferencijalne jednačine koja stvari posmatra u kretanju, dok Vaša formula (MV = PQ) predstavlja stanje ravnoteže ponude i tražnje, koje je moguće samo u stanju mirovanaja. dM = (PdQ - MdV)/(V + dV).

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #222

  • roman
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Posts: 227
  • Karma: 0
Kad bi se mogao dovoljno brzo okretati, a u teoriji može, jedan jedini euro bi bio dovoljan za sveukupne potrebe cijelog svijeta, ali u praksi nije.

U pitanju novca bez podloge, kako oficijalnog, tako i nekreditnog, najvažnija stvar nije ni količina novca u opticaju, ni brzina njegovog obrtanja, već povjerenje.

Dinamički model razvoja društva ne predstavlja samo rast, on može biti i pad, zašto ne, a pad nema nikakvu potrebu za dodatnom količinom novca.

Trebam li vas podsjetiti da se upravo nalazimo u situaciji pada, ali imamo porast ukupne količine novca u opticaju?

Koji bi to razlog bio taj koji bi u dimamičkom modelu razvoja društva onemogućavao uravnoteženost novčane ponude u odnosu na dostupnu ponudu proizvoda i usluga?

To je sasvim jednostavno i najefikasnije od svih efikasnih rješenja koje osigurava stabilnost cijena, služi kao prevencija i protiv inflacije i protiv deflacije te osigurava ekonomski progres.

Osim toga, ovakvim pristupom se rješavamo kompliciranih matematičkih jednadžbi koje običnom narodu nikada nisu išle od ruke.

Stvar je inače prosta ko pasulj, uravnotežena ponuda novca u opticaju ide u korist narodu, dok manjak ili višak novca u opticaju idu u korist špekulatorima.
Give a man a gun and he can rob a bank, give a man a bank and he can rob the world.
Crom Alternative Currency System

Date li čovjeku pištolj on može opljačkati banku, date li čovjeku banku on je u stanju opljačkati cijeli svijet.
Crom Alternativna Valuta

Date a un uomo una pistola e può rapinare una banca, date a un uomo una banca e può derubare tutto il mondo.
Crom Notizie Alternative

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #223

Gospodine Roman, izvor nekreditnog novca leži u porastu ekonomske racionalnosti. Porast racionalmosti proizvodnje smanjuje troškove i povećava proizvodnju i ponudu, a povećanje racionalnosti potrošnje usporava brzinu opticaja novca i smanjuje tražnju. Ponuda mora biti veća od tražnje. Novododata količina novca kupuje povećanu proizvodnju i ponudu, kao i robu koja se nije mogla kupiti zbog sanjenja brzine opticaja novca i smanjene tražnje. Tako se realizuje sva proizvodnja, odnosno ponuda. Kolčina novca u opticaju raste kako se odvija progres čovečanstva. Još je Milton Fridman predložio da se ne vodi monetarna politika nego da se novac dodaje u opticaj po konstantnoj godišnjoj stopi. Bio je u pravu, jedino se čudim kako nije primetio da taj novac mora biti nekreditni novac. Ako bi se racionalnost smanjivala, novac bi se morao povlačiti iz opticaja, takođe po navedenoj formuli.

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #225

Novac kao poklon koji ima trošak jednak nuli može da izmeri realne troškove i realne cene. Novac kao kredit koji ima trošak jednak dugu ne može da meri realne troškove i cene. Kreditni novac podiže troškove i cene na nivo nominalnih troškova i cena. Nominalni trošak (cena) = realni trošak (cena) + dug
Novac kao dug može kupiti samo dug. Ne može kupiti nominalni trošak i cenu. Zato kreditnog novca nikad nema dovoljno. Otud inflacija i kriza. Nekreditni novac kao poklon je novac bez inflacije. Zato je to realan novac.
Time to create page: 0.14 seconds