Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: NEKREDITNI NOVAC

NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #211

Nekreditni novac kao poklon je jedini realan novac.

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #214

 • roman
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 227
 • Karma: 0
Pozdrav,

ako niste primjetili, Crom je nekreditni novac s jednom važnom razlikom u odnosu na vašu ideju da je nekreditni novac potrebna dodatna količina novca u opticaju:

Naime dodatna količina novca u opticaju ima svoj naziv: Komplementarna valuta, što bi značilo da će se koristiti kao dopuna nacionalnoj valuti.

Nasuprot tome, alternativna valuta je pojam koji se odnosi na bilo koju valutu koja se koristi kao alternativa dominantnim nacionalnim valutama.

Ako uzmemo u obzir da privatne središnje banke izdaju u opticaj "nacionalne valute" nacijama kao dug prema tim istim bankama, onda je razlika između dvije ideje očigledna: Alternativna valuta u potpunosti rješava pitanje monetarne suverenosti u samom svom temelju dok ispred komplementarne valute ostaje nerješen glavni problem - Ako je narod taj koji je suveren, zašto od banaka mora posuđivati svoj vlastiti novac?

U prijevodu, ako mi na osnovu 100 sveukupno kradeš 120, ja bih trebao biti sretan zato što ćeš mi od sutra krasti samo 100?
Give a man a gun and he can rob a bank, give a man a bank and he can rob the world.
Crom Alternative Currency System

Date li čovjeku pištolj on može opljačkati banku, date li čovjeku banku on je u stanju opljačkati cijeli svijet.
Crom Alternativna Valuta

Date a un uomo una pistola e può rapinare una banca, date a un uomo una banca e può derubare tutto il mondo.
Crom Notizie Alternative
Last Edit: 10 years, 4 months ago by roman.

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #215

Gospodine Roman, nekreditni novac nije komplementarni novac. Dodatni novac znači da je to novododati novac u opticaj. Potreban znači da je takav da ne izaziva inflaciju. Sve što sam pre Vas našao o nekreditnom novcu na Internetu (Zarlenga, Kuk) i Mathematically Perfected Economy (Mike Montagne), mi je izgledalo kao zdravorazumski pristup problemu, pa sam ja mislio da moj pristup predstavlja naučni pristup, koji će možda koristiti u teorijskom obračunu sa kreditnim novcem. Mnogi misle da nekreditni novac i kreditni novac mogu da postoje paralelno. Novac se stvara kao poklon a može da se štedi i pozajnljuje kasnije kad je već, kao poklon, ušao u opticaj. Novi novac ne sme biti kredit.

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #216

 • roman
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 227
 • Karma: 0
Nekreditni novac je potrebna dodatna količina novca u opticaju (dM), određena procentom (k) od postojeće količine novca u opticaju (M). dM = kM ; k = (ponuda - tražnja)/tražnja.

U engleskom rječniku stoji dobar prijevod: complement = dopuna.
Komplementarna valuta nadopunjuje, ali ne zamjenjuje nacionalnu valutu.
Iz vaše formule, vidljivo je da predloženi tip nekreditnog novca nadopunjuje, ali ne zamjenjuje dominantni političko-bankarski novac-dug.

U prijevodu, ako mi na osnovu 100 sveukupno kradeš 120, ja bih trebao biti sretan zato što ćeš mi od sutra krasti samo 100?
Give a man a gun and he can rob a bank, give a man a bank and he can rob the world.
Crom Alternative Currency System

Date li čovjeku pištolj on može opljačkati banku, date li čovjeku banku on je u stanju opljačkati cijeli svijet.
Crom Alternativna Valuta

Date a un uomo una pistola e può rapinare una banca, date a un uomo una banca e può derubare tutto il mondo.
Crom Notizie Alternative

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #217

Gospodine Roman, moja formula baš zamenjuje postojeći kreditni novac. Ona može da daje alternativni ili komplementarni novac, ali je krajnji cilj da sve države posebno i svet u celini štampaju novac po toj formuli. Niko ne bi imao inflaciju. Svi bi imali realan novac. Stopa rasta nekreditnog novca jednaka je stopi po kojoj se odvija progres čovečanstva. Milton Fridman je predložio da se količina novca u opticaju povećava, po konstantnoj godišnjoj stopi, ali nije primetio da taj novac ne sme da bude dug nego treba da bude poklon.

Re:NEKREDITNI NOVAC 10 years, 4 months ago #218

 • roman
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 227
 • Karma: 0
Da sve države posebno i svijet u cjelini treba štampati - izdavati nekreditni novac, to je naravno jasno.
U tom slučaju međutim, u opticaju ne bi bila potrebna dodatna količina novca koja bi poništavala dio (kamate) lošeg efekta kreditnog novca, ali ne i njegovu samu osnovu (glavnicu) iz jednostavnog razloga što loših efekata kreditnog novca ne bi ni bilo budući da je sav novac u opticaju onaj nekreditni.

u pogledu pak ukupne količine nekreditnog novca koja bi trebala cirkulirati u opticaju u slučaju da se svijet ipak promijeni na opće zadovoljstvo svih nas, stvar je više nego jednostavna i shvatljiva i malom djetetu:

KOLIČINA NOVCA U OPTICAJU = KOLIČINA ROBA I USLUGA U PONUDI

Drago mi je da ste se pojavili na ovom forumu i predstavili svoju ideju.
Ipak, nije mi jasna još jedna važna stvar iz vašeg ugla viđenja: Crom je kreditni, ili nekreditni novac?
Give a man a gun and he can rob a bank, give a man a bank and he can rob the world.
Crom Alternative Currency System

Date li čovjeku pištolj on može opljačkati banku, date li čovjeku banku on je u stanju opljačkati cijeli svijet.
Crom Alternativna Valuta

Date a un uomo una pistola e può rapinare una banca, date a un uomo una banca e può derubare tutto il mondo.
Crom Notizie Alternative
Time to create page: 0.17 seconds